Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Readers letters to Tina

Nov 10 2005

Asta writes from America that when reading about somebody elses disaster, your own does not look as big.  She came to America 10 years ago with her husband and newborn daughter.  Six years ago her son was born.  When he was three, he slowly stopped asking questions and didnt answer when he was spoken to.  After half a year, they took him to the doctor who told them that he was going deaf.  The boy got a hearing aid, and now knows three languages, English, Lithuanian, and sign language.  For a long time she cried about his problem, they gradually came to understand how lucky he is to be able to hear even with hearing aids. 

 

(Read full text in English)

 


Skaitytoj laikai Tinai

2005 m. lapkriio 10 d.

Perskaiiau Tinos laikus. Kai k ir a turiu pasakyt Tau, Tina.
Pirmiausia- aviuosi stiprybe Tavo. Leisk trumpai papasakot apie laim-nelaim savo. Kai klausaisi kit istorij, kartais saviks neatrodo tokios vienintels ir lidnos. A jau nesu tokia jauna kaip Tu, bet jauiuosi tvinkstanti energija ir gyvenimo diaugsmu.

Su eima atvykom Amerik prie 10 met. Turbt panaiais tikslais kaip Tu Anglij. Dukryt atsivem ant rank. Darbai, svajons, naujovs- ko daugiau reikia jaunai eimynai?
Susilaukm snaus prie 6 metus. Kai jam buvo treji, kakas nutiko.Vis maiau ir maiau klausim jis uduodavo, vis daniau nebeatsiliepdavo kvieiamas. Prajo pus met, kol suvokm, kad ia kakas negerai. Taip, jis praradinjo klaus.

Po priverkt eer, nemiegot nakt, mald mald mald, nesibaigiani ''Kodl, Dieve, mums? U k? Kodl vaikeliui ms?''( a galjau paaukot gyvenim savo, kad tik snui neatimt klausos, meldiau ir meldiau ...)-- prasideda susitaikymas. Daktarai, kurie negali pasakyt prieasties, krvos informacijos, ir... trupuiukas likusios klausos.

Nepamiriu tos dienos, kai ukabinom jam klausos aparatlius. Kaip vriukas laukinis sitemp ir apsidair siaubo pilnomis akutmis. Mes supratom--jis kak girdi!!! Stebuklas! Viltis! Galjo man visas pasaulis aukt  apie ateities sunkumus- kaip vaikas negals kalbt, tik enkl kalba, kaip bus tas ar anas...

Jis truput girdi!  (Ei, juk Tu truput matai, ir daug---visa akimi!) Po trej met (aiku, sunki, bet ypating mums- toki kiti neturi) ms vaikas kalba! Kalba trimis kalbomis-angl, enkl ir lietuvi! Ir mokosi.

Ir mes per pastaruosius keturis metus veikm tikrus gyvenimo universitetus. Meil surjo skaisiau nei bet kada, gris, pakantumas, Pasitikjimas Dievu, skm visur. Draugai, gimins, seneliai Lietuvoj- j skausmas del anklio buvo toks didiulis... Stipryb. Palaima.
Tina, net negalvok apie lides! Paverk. Suinok kaip galima daugiau informacijos ir fakt apie pasiekimus medicinoj--tikrai nustebsi, kiek pasiekta aki ir aus srityse.

Nra to blogo, kuris neieit gera. Dievas turi plan mums- ne bausm, o keli tobuljim.

Neabejoju, kad ateis laikas ir susikaupusi pranei apie tai savo tveliams. Jiems skauds, gal net labiau negu Tau- kad neisaugojo savo brangiausios nuo nelaims. Tai nieko. Laikas ir ramyb. VILTIS!
Artimi, draugas. inok, kad pasirinko tave tam ibandymui, nesielvartauk, kad Tave. Matyt Jis turi plan.
Pabaigai. Jei gali - silau paskaityt Sergejaus Lazerevo ''Karmos Diagnostik''. Isinuomuok film ''Ray'' apie akl muzikant-- Tu verksi ir juoksiesi- pamatysi! Jei skaitai anglikai- krvos knyg, kurios pakels Tavo dvasi, kai reikia.
Nepyk, kad varginu tavo ak, raydama savo istorijas- kiekvienam savi markiniai ariau kno.

inok- jei reikia- mes ia kitapus Atlanto, bet kartu su Tavimi- mintimis. Galvok kiek JAU matei, bet svarbiausia- KIEK DAR MATYSI! Anksiau, tikriausiai nepagalvojai apie tai. Skms Tau!
Nuoirdiausiai- Asta.


Miela Tina,

Tau rao Aura i Lietuvos.Man 27metai. Perskaiiau Tavo laikuius Reginos

Palpjenegaljau neparayti, nes man tai labai artimaartima, nes ta pati

turjau pergyventi ir mano artimas mogusmano ttis. 

Suprantu, kad nemanoma pajausti to, k jauti Tu, bet patikk, bti alia mogaus ir negalti jam padti, labai sunku

Prie kelet met mano tveliui dl auglio akyje  teko paalinti vis akies obuol.Tik tai galjo garantuoti matym su kita akimi. Nebuvo i ko rinktis Verkiau,ir neradau atsakymo  kodl tai atsitiko btent mano tveliui. inai, kaip ir tu pati raai, kad nelaims ateina netiktaiTaip buvo ir pas mus. pavasari, mnesio bgyje, taip suprastjo tvelio regjimas, kad jis vos matydavo moni siluetus. (Noriu tave i karto nuraminti, kad tai ne dl to, kad mogus ilg laik gyveno matydamas viena akimi). Operacijos

LaukimasViltis.. Tina,meldiau Diev, kad neatimt i jo paskutins vilties matyti inojau,kad aaros nieko nepakeis,bet negaljau neverkti. Tik ir galvojau,kad jei tik galiau, sutikiau savo akimis pasidalinti, ir biau laiminga,  kad jis matoIr vis

klausiau likimo: Na,  kodl jis toks negailestingas mano tveliui, kodl jei mogui ir taip teko gyventi matant pasaul viena akimi, kodl dar persekioja negandos?..

Dabar jis mato! Mato dienos vies savo vienintele akimi, kuri itvr 2 sudëtingas

operacijas

Patikëk, buvo sunkuVistik tai mogui ir moralin traumaBet patikk,laikas gydo aizdasLëtai, bet gydoO gal tiesiog pripranti prie to, k turi, ar neturi

Tina, turiu a seser, kuri yra tavo bendraam. Todl puikiai inau, kaip tokio amiaus jaunuoliams lengviau yra atsiskleisti kitiems, nei isipasakoti patiems artimiausiems. Mergaite, apkabiniau Tave kaip savo seser, jei galiauIr patikk, Tu turi apie tai kalbti, turi pakalbti su savo tveliais. inau, jiems tai bus akibroktas, bet patikk, palengvës TauNuo to niekur nepabëgsianksiau ar vliau teks pavelgti tiesai akis. Tau sunku, o dar savyje neioji rpest, kaip reaguos kiti mons

Tina,suprantu,kad kartais atrodo gyvenimas nemielasBet gal tai gyvenimo ibandymas. Aiku, iaurus mogui,bettenka atsitiesti ir eiti pirmynTu turi draug, ko gero ger draug, kuris su Tavim buvo kai buvo gera, ir yra greta kai sunkuTuri tvelius, turi broliuk..Tina, Tu juk jiems reikalinga

Nuoirdiausiai linkiu Tau sveikatosNoriau sulaukti i tavs ini, kaip Tau sekasi toliauManau, kad tikrai rastume apie k pabendrauti.Ir apie didel irdies skausm ir apie tikjimMATYTI GYVENIM. - Aura


(Lithuanian Text)

Readers letters to Tina

Nov 10 2005

Asta writes from America that when reading about somebody elses disaster, your own does not look as big.  She came to America 10 years ago with her husband and newborn daughter.  Six years ago her son was born.  When he was three, he slowly stopped asking questions and didnt answer when he was spoken to.  After half a year, they took him to the doctor who told them that he was going deaf.  The boy got a hearing aid, and now knows three languages, English, Lithuanian, and sign language.  For a long time she cried about his problem, they gradually came to understand how lucky he is to be able to hear even with hearing aids.  She suggests to Tina that she is lucky to still be able to see the world even with only one eye.  She encourages her to find out as much information as she can about recent medical advances in hearing and sight.  Tina will be surprised how much scientists have learned.  Asta advises her to rent the movie Ray about blind musicial Ray Charles.  Asta says that her experience has taught her that losing something can teach you other skills that you might never have developed otherwise.  Although she is on the other side of the Atlantic, she is with Tina in her thoughts.

 

Ausra, a 27-year old from Lithuania writes that Tinas situation is very familiar to her because she had a similar problem with her beloved father.  Because of a tumor, his eye was removed and he had to see the world with only one eye.  Last spring he started to lose the vision from his remaining eye.  This was not because he had lost the other one, but for different reasons.  Like Tina, she cried and wondered why God had to put more problems onto this poor man.  He went through two complicated surgeries.  It wasnt easy for either him or her.  She didnt believe it when it happened, but time has slowly healed the pain.  You can learn to live without things you dont have.  It is a big thing to be able to see life at all.  Ausra understands how difficult a time Tina is having now, but advises her to find some way to talk to her family because they need her.  

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.