Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Birelio (June) 29, 2008

 What is a Patriot?

Regina Nuttall

What is a patriot? Lithuanians ask this question over and over. With so many of us living outside the country of our birth, the question seems even more poignant. It really creates two different questions. What does it mean to be a patriot if you live in Lithuania today, and what does it mean if you do not. Although on one level, I understand why we are constantly asking this, on another it makes no sense at all. A patriot is someone who loves his or her country and is willing to stand up for that love. After that things get complicated. Is a person who believes (or at least claims) that his country is always right and good a patriot? Or is he just a deluded fool? Maybe he is just a simpleton who finds it too difficult to think about complicated things?

 

(Read full text in English)

 


Kas yra patriotas?

Regina Nutttall

 

Kas yra tikras patriotas? Lietuviai svarsto ir svarsto. Kadangi daugelis ms gyvename u alies, kurioje gimme, rib, tai klausimas skamba netgi atriau. I tikrj tai jis ikelia dar du kitus skirtingus klausimus. K reikia bti patriotu, jei iandien gyveni Lietuvoje ir k reikia jeigu ne?

I vienos puss nesunku suprasti kodl nepavargdami to klausinjam, i kitos tai jau nebeturi jokios prasms. Patriotas yra tas, kuris myli gimt al ir yra pasirengs, -usi t savo meil apginti. Nuo ios vietos dalykai darosi painesni. Ar mogus, tikintis (bent jau nuolat tvirtinantis), kad jo alyje vyksta vien gras, teisingi dalykai yra geras patriotas? Ar tik save apgaudinjanis kvailys? O gal jis tiesiog stengiasi negalvoti apie perdm painius dalykus?

Tai, k esame prat vadinti patriotizmu, daniausiai tra nostalgija, paprastai niekad realybje neegzistavusiam laoktarpiui arba vietai. Ms vaikysts prisiminimai paprastai yra roiniai ir tno sitais igalvotame laims kampely. Jeigu taip nebuvo, tada nenorim apie juos nieko girdti.

Tie i ms, kurie kaip ir a augom "prie soviet" ir patyrm tapimo nepriklausomais diaugsm, turim savitos formos nostalgij. Ji persipynusi su tikjimu, kad ms alis taps nepriklausoma ir tada jau mums patiems bus leista rpintis jos ir ms pai reikalais. inoma, mes darysime visk daug geriau, negu sovietai dar. Gerus mones irinksime valdi ir tie rpinsis vien tik tuo, kas naudinga tautai, bet ne j piniginms.

Mes buvome tuo taip tikri, jog net nebekreipme dmesio tai, kas vyko alia ms. Patriotai be joki komentar stebjo, kaip vienas patriotas po kito buvo renkamas Parlament, o po met paskelbiamas milijonieriumi. Kai jie mat, jog kakas tunka, buiuodamas upakalius turintiems gali, nesustojo ir nesusimst, kad kakas gal ia negerai. Neatsistojo ir nesustabd, sakydami: "Palauk, matai kas dedasi". Ne, vietoj to jie dairsi kito storo upakalio, kur jiems patiems bt naudinga buiuoti.

Lietuviai mgsta vienas kit tarinti dirbus KGB. Visai nesvarbu ar ar tas asmuo i ties buvo sitrauks toki veikl. Teisyb ta, jog mes neinome kas tie KGB mons i ties buvo, nes patriotai leido sudeginti ar sudegino raus. Tikrieji KGB buvo siaubingi mons. Jie deimtmeiais ud, kankino, terorizavo. Jie iki iol tebegyvena tarp ms ir mes neinome kas jie tokie, nes patriotai nepagalvojo, kad ta informacija buvo vertinga.

K reikia bti patriotu, gyvenant usienyje? Lidna, bet apibrimas vien apie pinigus. Jeigu mes siuniame, duodame, aukojame, tai tuomet dar iek tiek esame naudingi Lietuvai. Bet jeigu ne- tai ne. Labai paprasta.

Prie kelis metus, kai valiutos santykis buvo kitoks negu iandien, ir doleris galjo nupirkti dvigubai daugiau lit, buvome labiau gerbiami negu dabar. Ir kam mes aukojame pinigus vardan pagarbos? Daniausiai labdaroms, kurios neturi sskait bankuose ir kurios ms neinformuoja kaip juos leidia.

Plaiai inomi treiojo JAV Prezidento Thomas Jefferson'o, kuriuos jis ra Amerikos Nepriklausomybs Deklaracijoje (American Declaration of Independence) odiai, liet Amerikos revoliucij. "Laisvs medis turi bti karts nuo karto pastiprinamas patriot ir tiron krauju. Tai natrali tra" ("The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriot and tyrants. It's natural manure").

Ne daug kas i citat skaito dmiai ir sivaizduoja, jog jis kalba apie savos alies gynim nuo iors prie, bet tai netiesa. Jis suprato, kad pati didiausia grsm laisvei grsia i vidaus, ji gldi monse, kuriems patikta atsakomyb valdyti. Jeigu j nestebsime, nekontroliuosime, jie kaip mat pavirs tironais. Ir tikras patriotas daniausiai yra mogus, kuris drsiai stoja prie savo vyriausyb, savo mones ir pasako: "Mes galime bti ymiai geresni".

Nekalbu ia vien apie lietuvius. Visos vyriausybs visose pasaulio alyse nort, kad pilieiai i arti nestebt j reikal. Vyriausybs bt linkusios "patrioto" titulu apdovanoti asmenis, idjomis ir veiksmais joms tinkamiausius.

Taiau istorija moko, kad toks poiris veda vien prie visuomeni degradacijos.

Galiausiai yra kaip tik atvirkiai: tikras patriotas uuos: kakas smirda ir neapsimetins, jog tai ro.

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Much of what we call patriotism is only nostalgia, often for a time and place that never really existed. In our memories childhood was a rosy, happy time, so the place we lived then must have been a rosy, happy place. If it wasn't we don't want to hear it. Those of you who, like I, grew up under the Soviets, and experienced the exhilaration of becoming independent, have our own form of nostalgia. We have nostalgia for for what we believed our country would become when we were allowed to run our own affairs. Of course we would do things far better that the Soviets had. We would put good people in power, and they would act only for the good of the nation, not their own pocketbooks. We were so sure of that we didn't even pay much attention to what was actually happening. Patriots watched without comment as one patriot after another got elected to Parliament, and suddenly a year later was a millionaire. When they saw somebody getting fat by kissing the backsides of those in power, they didn't stop to think that there might be something wrong with this. They didn't stand up and say, "Wait a minute. See what is going on!" No, they looked look for a nice fat backside of their own to kiss.

Lithuanians like to accuse each other of being KGB, as a kind of catch-all insult. It doesn't matter if the person could possibly have been actually involved, it has simply become something to say. In reality, we don't know who the real KGB people were, because patriots burned the records. The real KGB were evil people. They killed, tortured and terrorized us for decades. They still live among us, and we don't know who they are because patriots didn't think that information was useful.

And what does it mean to be a patriot who lives abroad? Sadly, it is only about money. If we are contributing money, we still have some small usefulness to Lithuania, but if not, then not. It is as simple as that. A few years back, when the exchange rate was different and the dollar bought twice as many litas as it does today, we were twice as respected as we are now. And what are we expected to contribute money to? Charities that have no accounting, where the money could be going anywhere and we would never know the difference?

There is a famous quote of Thomas Jefferson, who wrote the American Declaration of Independence, and was the third president of the U.S. He said referring to the American revolution, "The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriot and tyrants. It's natural manure".

Many people don't read this quote carefully, and assume he is talking about defending your country from outside enemies, but that is not right. He understood that the most serious threat to liberty comes from within, from the people who have been entrusted with the responsibility of governing. If we don't watch them, they will become tyrants. A true patriot is often the person who stands up to his own government, to his own people, and says, "We can be better than that."

I am not only talking about Lithuanians here. All governments in all countries would prefer that their citizens refrain from looking too closely at their dealings. They would prefer to award the title "patriot" to the person whose ideas and activities suited them the best. But through all history, that attitude has only led to the degradation of societies. It is the opposite, the person who smells something rotten and doesn't pretend it is a rose, who is a patriot in the end.

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.