Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 16, 2006

Americans and Immigrants

 

Len Nuttall

   

There was a major immigration related demonstration Chicago last week.  On Friday tens of thousands of mostly illegal immigrants marched to Daley Plaza to demonstrate their numbers and their strength.  Thankfully the demonstration was peaceful any violence at all would have badly damaged the cause of those who favor giving illegal immigrants a way to become legal.

 

The US Congress is once again preparing to discuss how the American immigration system can be reformed.  Senate majority leader Bill Frist has said that he would like to see a bill on the Senate floor by the end of March.

 

(Read full text in English)

 


Amerikieiai ir imigrantai

 

Len Nuttall

 

Prajusi savait ikagoje vyko didel su imigracija susijusi demonstracija. Penktadien deimtys tkstani daugiausia nelegali imigrant ygiavo Daley Plaza parodyti, kokios gausios ir stiprios j gretos. Laimei, demonstracija buvo taikinga- bet koks siautjimas bt suveiks nenaudai t, kurie pasisako u nelegali imigrant legalizavim.  

 

Jav Kongresas (US Congress) vl rengiasi diskutuoti apie tai, kaip turt bti reformuota Amerikos imigracijos sistema. Senato daugumos lyderis Bill Frist yra pasaks, kad iki kovo pabaigos nort matyti Senatui pristatyt statym paket. Atrodo, kad tai nevyks taip greitai, bet augantis spaudimas veria Senat imtis koki nors veiksm. Eil vairi plan jau buvo silyta. iurkiausias i j parengtas Atstov (Rm nari) (Representatives) John Sensenbrenner ir Peter King.  Jis visus, nelegaliai esanius JAV, paskelbt nusikaltliais ir kiekvienas, padedantis nelegaliems imigrantams, taip pat bt apkaltintas dalyvavimu nusikaltime. is pasilymas ir iprovokavo eitynes penktadien. Ir nors is pasilymas bals dauguma buvo priimtas Atstov Rmuose (House of Representatives), jis beveik neturi joki galimybi virsti statymu. Tam turt bti patvirtintas Senate ir pasiraytas prezidento; tiktina, kad nei viena, nei kita nevyks. Kaip ten bebt, tai parodo amerikiei poir i problem. 

 

Prieingas tik k mintajam yra McCain-Kennedy pasilymas. Tai vienas kilniairdikiausi dabartiniams nelegaliems imigrantams. Juo bt reikalaujama i kiekvieno susimokti po 2000 doleri baudos ir visus nesumoktus mokesius (all back taxes) mainais darbo leidim ir galimyb galiausiai tapti nuolatiniu gyventoju (gauti ali kortel- permanent resident).

 

Senatorius Arlen Specter supaindino su statym paketu, silaniu kak per vidur. Jis leist nelegaliems imigrantams gauti darbo leidimus (work permits), bet nesuteikt galimybs tapti nuolatiniais gyventojais (permanent residents).

 

Amerikieiai klausim vertina labai prietaringai. I vienos puss jie supranta, kad didesn dalis nelegali imigrant sunkiai dirba ir nekelia rpesi visuomenei. Oficialiai skelbiama, kad JAV yra tarp 11 ir12 milijon nelegali gyventoj, taiau galvojama, kad tikrasis skaiius ymiai didesnis. Amerikieiai supranta, kad ie mons ia yra jau daug met ir milijon deportavimas nebt teisingiausias sprendimas. Taiau nra norini, kad toliau tstsi dabar susiklosiusi situacija. 

 

Amerikieiai trokta bti kilniairdiais, bet nenori, kad jais bt ir toliau naudojamasi. Jie nesijauia laimingi alia moni, mokani ir norini vien imti, niekada neduodani. JAV pilieiai galvoja, kad i al atvykstantys mons turi pasidaryti jos dalimi. Jie nesitiki, kad imigrantai ims ir isiads savo sen paproi bei tradicij, bet tikisi, kad jie mgins mokytis amerikietiko gyvenimo, skaitant ir angl kalb. Amerikieiai pyksta, matydamai kaip nelegals imigrantai nemokamai naudojasi medicininmis paslaugomis, kai tuo tarpu jie patys (nuo paauglysts mokantys mokesius) neigali gydytojui parodyti savo vaiko. Lygiai tas pat apie mokesius: su dideliais sunkumais jie moka jiems priklausani dal ir tuo paiu mato kaip j mokesi pinigai eikvojami monms, kurie nieko nemoka. Jie mato bendruomenes, kuriose niekas neino kas yra kas (gyvena nelegals imigrantai su pirktais, padirbtais dokumentais, i viso be j ir pan.) ir tokios imigrant bendruomens yra puiki vieta slptis nusikaltliams.

 

Kakas imigracijos klausimu turt bti padaryta dar iais metais. Didel tikimyb, kad bus suteiktos tam tikros galimybs nelegaliems- bent jau gauti darbo leidimus, gal net engti link nuolatinio gyventojo statuso, pilietybs. Jei taip vykt, tai atrodo, kad tuo pasinaudoti bus leidiama tiesiogiai tiems, kurie kaip manydami laiksi statym ir mokjo mokesius. 

 

Amerika visais laikais buvo imigrant alis ir niekas nepasikeis dabar, taiau JAV  pradeda suprasti, kad nebegali toliau j priimti neskaiiuodama. Amerika nori ir jai reikia imigrant, bet nuo iol nort priimti tik tokius, kurie yra pasireng siningai dirbti, neti savo enkli dal ir tapti amerikietikos visuomens dalimi. 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Americans and Immigrants

 

Len Nuttall

   

There was a major immigration related demonstration Chicago last week.  On Friday tens of thousands of mostly illegal immigrants marched to Daley Plaza to demonstrate their numbers and their strength.  Thankfully the demonstration was peaceful any violence at all would have badly damaged the cause of those who favor giving illegal immigrants a way to become legal.

 

The US Congress is once again preparing to discuss how the American immigration system can be reformed.  Senate majority leader Bill Frist has said that he would like to see a bill on the Senate floor by the end of March.  It is not likely to happen so quickly, but there is increasing pressure on Congress to do something.  A number of different proposals have been advanced.  The harshest of these is sponsored by Representatives John Sensenbrenner and Peter King.  It would make being in the US illegally a felony, and anyone helping an illegal immigrant could also be charged with a crime.  This proposal was evidently the spark that triggered the rally on Friday.  Although this bill has been passed by the House of Representatives, it will almost certainly not be enacted into law.  It would have to be passed by the Senate and signed by the president, neither one of which is likely to happen.  However, it clearly shows how some Americans are looking at the problem.

 

On the other end of the spectrum is the McCain-Kennedy bill.  This is the most generous to current illegal residents.  It would allow them to pay a $2000 fine and all back taxes in exchange for a work permit and the opportunity to eventually become a permanent resident.

 

Sen. Arlen Specter has introduced a bill that falls somewhere in the middle.  It would allow illegal residents to get work permits, but it does not have a provision for them to become permanent residents.

 

The American public is very conflicted on this issue.  On one hand they recognize that many if not most illegal immigrants work hard and dont make trouble.  The official estimate is that there are between 11 and 12 million illegal residents in the US, but many people believe the true number is higher.  Americans recognize that these people are here, and in many cases have been here for many years.  Deporting millions of people is not an answer most people want to consider, but neither is allowing the current situation to continue.

 

Americans want to be generous, but they do not want to be taken advantage of.  They are not happy with people who only want to take, never to give.  They believe that people who come to this country should try to become a part of it.  They dont expect immigrants to give up all their old customs and traditions, but they do expect them to try and learn American ways, including the English language.  When they see illegal immigrants getting free medical care when they cannot afford to take their own children to the doctor, they get angry.  Likewise when they struggle to pay their fair share of taxes, and see the benefits of those taxes going to people who pay nothing.  They see that communities where nobody knows who is who are dangerous, because they are perfect places for real criminals to hide.

 

Something will be done about immigration, maybe this year.  The chances are very good that it will include some kind of provision for illegals to at least get work permits, and possibly start on the road to permanent residency and eventually citizenship.  But the chances are also very good that it will apply primarily to people who have done their best to obey the laws and pay their taxes.

 

America has always been a country of immigrants, and that is not likely to change now, but the country is beginning to understand that it cannot continue to absorb them in unlimited numbers.  America wants and needs immigrants, just like it always has, but the ones it is going to accept are the ones willing to work honestly, contribute their fair share and become a part of American society.

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.