Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Assimilation

 Regina and Len Nuttall

The recent riots in France vividly demonstrate what can happen when an immigrant community does not successfully integrate into the culture of its new homeland.  In this case, the troubled communities are filled with people of North African, Islamic heritage.  Many of them are second and third generation residents of France.  Their parents or grandparents came looking for work rebuilding France after World War II.  France accepted them because it wanted a source of cheap labor.  Many stayed and raised families, but over the years, the jobs they had come from gradually disappeared.  The rioters are mostly young, in their teens or early twenties.  They live primarily in the large apartment blocks of subsidized housing that surround Paris.  They are French citizens, but they do not feel like it.

 

(Read full text in English)

 


Asimiliacija

Regina ir Len Nuttall

 

Neseniai  Pranczijoje pagarsj riauininkai tarsi parod, kas nutinka, imigrant bendruomenms nesistengiant integruotis naujosios gimtins kultr. Apraomu atveju nerim kelianios bendruomens nari aknys islamo alyse, iaurs Afrikoje.   Didesn j dalis- tai treios kartos, gyvenanios Pranczijoje, atalos. J tvai ar seneliai po Antrojo pasaulinio karo atsidr Pranczijoje, iekodami darbo. Pranczija juos prim, nes troko pigios darbo jgos. Daug imigrant pasiliko, kr eimas, taiau bgant metams, nyko juos maitin darbai.  Riauininkai pagrinde jauni- paaugliai arba vos vir dvideimties. Beveik visi gyvena blokini daugiaauki nam butuose; tais namais apjuostas Paryius ir jie yra ilaikomi Pranczijos vyriausybs. Visi jie- Pranczijos pilieiai, nors tokiais nesijauia. Bedarbyst Pranczijoje siekia apie 10%, bet mintose bendruomense ji siekia apie  40%. Tam paaikinti  yra imtai prieasi, bet pati didiausia- nesugebjimas integruotis. Ji lieia ne naujai atvykusius, o tuos, kuri jau kelios kartos gyvena alyje ir kurie niekad nra gyven jokioje kitoje alyje. Pranczija sako, kad imigrantai nenori asimiliuotis; imigrantai sako, kad Pranczija jiems neleidia.

 

Dabartins riaus plyksteljo po to, kai du berniukai uvo, mgindami nuo policijos slptis elektros galios pastotje. Niekam nerpjo tai, kad vaikai uvo per savo pai padaryt kvailyst; j mirtys ilaisvino daug met slopint pykt ir nusivylim. Jauni mons mintuose vyriausybs subsidijuojamuose daugiaauki rajonuose gyvena jausdami, kad neturi jokios ateities. J gyvenimai bga skurde, tarp nusikaltli. Jie lanko blogiausias mokyklas, kurios neimoko pasirpinti pragyvenimu.  Jie gyvena viduje tokios kultros, kuri jau nebra j protvi gimtoji kultra, bet tuo paiu nra kultra tos alies, kurioje jie gyvena (JAV lietuvi pavyzdiu: tai ne Lietuvos protvi gimtoji kultra, bet ir ne Amerikos). Vaikai tose bendruomense auga be vilties, nusiteik visiems laikams taip ir likti svetimaliais alyje, kurioje gim; jie nepriklauso niekam.

 

Rakt raktas- darbai. Gauti ger darb, galti pasirinkti vien i j tegali tik normals alies gyventojai  Pranczijoje, kaip ir kitose Europos alyse, imigrant bendruomens i kartos kart tebegyvena izoliuot gyvenim.  Pranczija oficialiai stengiasi gyvendinti imigrant asimiliacijos politik, bet niekas nesikeiia. Pranczijos mons nenori, kad padtis pasikeist. Trksta darb ir nebnant tikru pranczu beveik nemanoma tiktis vienod galimybi. Neseniai buvo tirti iekani darbo pareikimai ir nustatyta, kad mons, kuri pavards buvo panaios pranczikas,  40 - 50 kart daniau bdavo pakvieiami pasikalbti su noriniu darbinti darbdaviu, negu tie, kuri pavards buvo aikiai afrikietikos ar arabikos.

 

Kai kuriems imigrantams odis asimiliacija skamba kaip keiksmaodis.  Asimiliacij jie supranta kaip parsidavim, isiadjim protvi kultros. I tikrj nieko panaaus nra. Visos kultros be perstojo vystosi ir keiiasi. Vienai grupei asimiliuojantis su kita, j kultra ir istorija neigaruoja or. Antai Amerikoje imigrant i Vokietijos, Italijos, Airijos, vedijos, Lenkijos, Graikijos ir kit ali bangos sukr savit kultr. Kiekviena grup, kuri skmingai asimiliavosi Amerikos kultr, prie tai liejo savo specifins, senos kultros dal visos imigrant kultros visum. iandien Amerikoje veniame v.Patriko dien, garsj vokiei Oktober Fest, kiniei Naujuosius Metus. Menas ir literatra pilni ms protvi folkloro ir tradicij apraym- i vairiausi pasaulio viet. Naujos grups  neturt asimiliacijos vadinti pratinga; tai naujas bdas sav tradicij pristatymo pasauliui, suteikiant joms kit prasm iuolaikiniame kontekste.

Asimiliacija nereikia niveliacijos (kad visa kas bus suvienodinta). Jeigu praeitumte New York, Chicago ar kurio kito didmiesio gatvmis, tai pamatytumte jras moni, skirtingai besirengiani, kalbani, mgstani skirtingus valgius. Asimiliacija reikia sen, jums vertingais atrodani dalyk- i js tradicins kultros-  isaugojim, tuo paiu suprantant, kad daug vertybi  galima perimti i kit.  Galite mones supaindinti su savo gimtos alies kultra, bet stengdamiesi painti j kultras.  Viskas susij su pagarba ir kilnumu- ir kalbant ne vien apie tuos, kurie kalba ta paia kalba kaip js ir ino tas paias istorijas.


(Lithuanian Text)

Assimilation

 Regina and Len Nuttall

The recent riots in France vividly demonstrate what can happen when an immigrant community does not successfully integrate into the culture of its new homeland.  In this case, the troubled communities are filled with people of North African, Islamic heritage.  Many of them are second and third generation residents of France.  Their parents or grandparents came looking for work rebuilding France after World War II.  France accepted them because it wanted a source of cheap labor.  Many stayed and raised families, but over the years, the jobs they had come from gradually disappeared.  The rioters are mostly young, in their teens or early twenties.  They live primarily in the large apartment blocks of subsidized housing that surround Paris.  They are French citizens, but they do not feel like it.  French unemployment in general is about 10%, but in the projects it is around 40%.  There are a lot of reasons for this, but the biggest one is that even after a couple of generations these are still communities of immigrants, even though most residents have never lived in another country.  The French say the immigrants do not want to assimilate, the immigrants say the French wont allow them to.

 

The current riots were sparked by the deaths of two boys who were electrocuted when they tried to hide from police in an electrical power substation.  It didnt matter that the boys died because they did something stupid, their deaths only provided the trigger that released many years of pent-up anger and frustration.  Young people in these housing projects are growing up feeling that they have no future.  They live in shoddy housing surrounded by crime.  They go to inferior schools that do not prepare them for making a living.  They live immersed in a culture that is no longer the culture of their ancestral homeland, but neither is it the culture of the country where they live now.  Children grow up in these communities doomed to be perpetual outsiders, belonging nowhere except in the crime and poverty and ignorance of the housing projects.

 

The key issue is jobs.  To have a chance at a good job, or a selection of good jobs you need to be part of the mainstream.  In France, and indeed in much of Europe, immigrant communities remain isolated on the fringes for generations.  France has an official policy of requiring assimilation, but it does not happen.  A big part of the reason is that the French people dont want it to happen.   With jobs in short supply overall, people who do not appear to be French enough do not get an equal chance at them.  One recent study of job applicants showed that people with French sounding names were 40 to 50 times as likely to be invited for a job interview as those with African or Arab sounding names.

 

To some immigrants assimilation is a dirty word.  It means selling out, betraying the culture of their ancestors.  In reality it is no such thing.  All cultures evolve and change over time.  When one group assimilates into another, their culture and history do not vanish into the air.  In the US, waves of immigration from Germany, Italy, Ireland, Sweden, Poland, Greece and a hundred other places created the common culture.  Each succeeding group that was assimilated into America brought something of their old culture with them and contributed it to the whole.  Today in America we celebrate St. Patricks Day, Oktober Fest, and Chinese New Year.  Art and literature are full of references to the folklore and traditions of our ancestors from many places around the world.  New groups should not see assimilation as the death of the old, but as a way of giving their traditions new life and meaning in the modern world.  Assimilation does not mean that everybody becomes the same.  If you walk down the street in New York, Chicago, or any other big city, you will see people wearing clothing and speaking languages and eating food from many different places.  Assimilation means retaining the things you value from your traditional culture while understanding that there is much of value that you can learn from others.  It means teaching people about your culture while you learn about theirs.  It is about respect and dignity for everybody, not just those who speak the same language and know the same stories you do. 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.