Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

The Origins of Christmas

 Regina and Len Nuttall

Every year on December 25, priests and ministers around the world tell us we are celebrating Jesus birthday.  While this may be true in a symbolic sense, it is very unlikely that this date marks the actual anniversary of his birth.  There are no known records of the birth of Jesus, and even the bible provides us with contradictory information.  The book of Matthew states that he was born in the reign of King Herod, who died in the year 4 BC.  The book of Luke on the other hand tells of Mary and Joseph coming to Bethlehem to be counted in a census that was conducted under the governorship of Quirinius.  The Roman historian Josephus, writing in the last half of the first century, places the date of this census in 6 AD.  So these two accounts differ by over ten years as to the year Jesus was born.

 

 

(Read full text in English)

 


Kald kilm

Regina ir Len Nuttall

 

Kiekvienais metais gruodio 25 d., kunigai ir banyi ministeriai visame pasaulyje skelbia mums ini apie Jzaus Kristaus gimim. Ir jeigu tai gali bti tiesa simboline prasme, tai visikai netiktina, jog i data ymi jo gimimo metines. Nra joki inom ra apie Jzaus gimim ir netgi Biblija pateikia mums prietaring informacij. Mato knyga ( The book of Matthew) tvirtina, kad jis gim karaliaujant karaliui Erodui  (King Herod), kuris mir  4 metai prie Kristaus gimim (BC- Before Christ). Antra vertus,  Luko knyga (The book of Luke) pasakoja kaip Marija ir Juozapas (Mary and Joseph)  vyksta Betliej (Bethlehem), kur buvo gim, nes vyko visuotinis gyventoj suraymas tos alies (Quirinius) vyriausybs nurodymu.  Romn istorikas Jozepas (Josephus), ras antroje pirmojo amiaus pusje, nurodo, kad tas visuotinis gyventoj suraymas vyko 6 amiuje po Kristaus gimimo (6 AD lot. Anno Domini) . Taigi iuos du paskaiiavimus skiria net deimtmetis kalbant apie Jzaus gimimo metus. Dar maiau informacijos apie jo gimimo dat.  Keli religijos istorijos tyrintojai spja, kad vaigd, kuria sek biblinis iminius i tikrj buvo Helio kometa (Halleys comet), kuri septyniasdeimt dien buvo matoma Palestinos danguje 6 metais prie Kristaus gimim  (6 BC).  Tai leist tikti j gimus kakuri vasaros dien.

 

Taigi, kodl veniame Kaldas taip, kaip veniame? Daugyb iki- krikionik ar pagonik kultr visoje Europoje reng didiules ventes viduriemy (saulgra- solstice).  Tai trumpiausia met diena, po kurios dienos pradeda vl ilgti. Pagoni kultrose gamtos jgos danai bdavo prilyginamos dievams ( Marija Gimbutas kai kurias  vadina deivmis.- R.N.) Jie turjo vjo, lietaus, ugnies, sauls dievus. iemos vidurio festivalis buvo skirtas atgimstaniai saulei.  Zarastrj religija (Zoroastrian religion), atsiradusi Persijoje, garbino saul- diev Mithra kaip savo vyriausij diev. Graik bei romn kultros taip pat garbino Mithra, buvo rengiami jam skirti festivaliai iemos saulgros dien. Romn kalendoriuje saulgros diena buvo kartais skirtinga, bet daniausiai ipuldavo gruodio 25 d.  Be to, buvo inomas ir kitas romn festivalis, vadinamas Saturnalia,ir skirtas Saturno dievo garbei, kuris prasiddavo gruodio15 d. ir tsdavosi apie septynias dienas.

 

IV-ame amiuje ankstyvieji krikionys nusprend paskelbti savo festival, kuris turjo nurungti egzistavusias pagoni ventes.  Ir nors tuo metu nebuvo priimta ir populiaru vsti moni gimtadienius, krikionikos banyios vadovai gruodio 25 d. paskelb Kristaus gimtadieniu.

 

Kaldos buvo prietaringai vertinamos ilg laik. Neirint to, kad ventimo prieastis oficialiai buvo pakeista (nuo pagoni garbinto dievo iki Kristaus garbinimo), paprast moni rengiama vent nedaug kuo skyrsi nuo romn Saturnalia.  Met laikas buvo paenklintas igertuvmis ir seksualiniu palaidavimu. XVII amiuje Oliveras Kromvelis  (Oliver Cromwell), valds Anglij, udraud i viso vsti i vent. Jis, kaip ir dauguma kit protestant,  Kaldas mat kaip augant katalik banyios korupcijos enkl.

 

Iki 1659 met, visos Anglijos kolonijos iaurs Amerikoje sek Anglijos tradicija, draudusia vsti Kaldas iki pat Amerikos revoliucijos.  Taiau netgi po to ventimo paproiai nepasikeit. Tai buvo laikas, skirtas igertuvms ir   seksualini poreiki tenkinimui. Kaip ir Anglijoje, Amerikoje ikylautojai eidavo nuo dur prie dur praindami maisto ir grim.

 

XVIII amiaus pabaigoje Kaldos tapo plaiai veniama vente. Verslininkai apdovanodavo savo darbuotojus, bet tuo metu dar nebuvo paplits paprotys paprotys keistis dovanomis eimos bei draug tarpe. 

Gali pasirodyti keista, bet su Kald, kokias inome dabar, atsiradimu nra susijusi nei banyia, nei kokia vyriausybs  deklaracija; u jas galime dkoti tuo metu ispausdintam romanui (novel). 1843 metais buvo ileista  arlzo Dikenso (Dickens') knyga  A Christmas Carol , kuri netiktinai pakeit didesns visuomens dalies poir Kaldas. mons pradjo galvoti, kad Kaldos, tai metas, kai reikia dalintis gerumu, velnumu, ypatingai su vaikais. I girt ikylautoj vents ji peraugo eim vent.

 

Dikenso (of Dickens) laik Londonas - pilkame, sunkiame laikmetyje. mons, palik savo fermas, tuo metu  klsi didmiesius, tikdamiesi rasti darb ir geresn gyvenim. Daugelio svajon isipild u ma umokest sidarbinus  purvinose, pavojingose gamyklose.  Dikenso (Dickens) Kald vizija taip stipriai paliet mones todl, kad jie kaip oro troko vizijos.  Jiems reikjo savo gyvenimuose matyti kak daugiau negu vien nesibaigianius darbus.  

 

iandien daug kas bamba, kad esame prarad Kald dvasi, kad pavertme jas pinig leidimo ir dovan pirkimo vente. Gal jie teiss. Ir taip aiku, kad ileidiame daug pinig dalykams, kuri niekam nereikia.  Taiau grtant atgal, prie tikrosios vents kilms, darosi aiku, kad jos mes taip pat nenortume.  Gal veriau vertinti dien pagal mums vieniems suvokiam jos prasm.


(Lithuanian Text)

The Origins of Christmas

 Regina and Len Nuttall

Every year on December 25, priests and ministers around the world tell us we are celebrating Jesus birthday.  While this may be true in a symbolic sense, it is very unlikely that this date marks the actual anniversary of his birth.  There are no known records of the birth of Jesus, and even the bible provides us with contradictory information.  The book of Matthew states that he was born in the reign of King Herod, who died in the year 4 BC.  The book of Luke on the other hand tells of Mary and Joseph coming to Bethlehem to be counted in a census that was conducted under the governorship of Quirinius.  The Roman historian Josephus, writing in the last half of the first century, places the date of this census in 6 AD.  So these two accounts differ by over ten years as to the year Jesus was born.  There is even less information about the date.  Some scholars have suggested that the star the biblical wise men followed was actually Halleys comet, which would have been visible in the Palestinian sky for over seventy days in 6 BC.  This would put the actual date of birth some time in the summer.

 

So why do we celebrate Christmas when we do?   Many pre-Christian or pagan cultures throughout Europe had major celebrations around the time of the winter solstice.  This is the shortest day of the year, after which the days begin to lengthen again.  In pagan cultures, forces of nature were often considered gods.  They had gods of wind, rain, fire, and of course the sun.  Winter solstice festivals were held to celebrate the rebirth of the sun.  The Zoroastrian religion, which originated in Persia, worshipped the sun-god Mithra as their chief deity.  The Greeks and Romans both incorporated the worship of Mithra into their cultures, holding a festival for him on the solstice.  On the Roman calendar, the date of the solstice was not the same from year to year, but the most common date was December 25.  In addition, there was another Roman festival called Saturnalia, honoring the god Saturn, which started on December 15 and ran for about seven days.

 

In the 4th Century, early Christians decided to hold their own festival in competition with these existing pagan celebrations.  Even though it was not a popular thing at that time to celebrate peoples birthdays, Christian leaders declared December 25 to be a day of celebration of Christs birth.

 

Christmas has been a controversial holiday for most of its history.  Although the  reason for the holiday had been officially changed from one that worshipped pagan gods to one that worshipped Christ, the actual celebration among the common people was not much different than the Roman Saturnalia.  The season was marked with days of drunkenness and sexual promiscuity.  In the 17th century, Oliver Cromwell, who was Englands ruler, banned the holiday altogether.  He, like many other Protestants, saw Christmas as a sign of the growing corruption of the Catholic Church.

 

By 1659, all of Englands colonies in North America had followed Englands lead and banned Christmas.  It was not allowed again until after the American Revolution.  Even at this time, the celebration had not changed.  It was seen as a time to get drunk and procure sexual favors.  As in England, American revelers would go from door to door asking for food and drink.

 

As late as 1800, Christmas was not a widely celebrated holiday.  Business owners might give small gifts to their employees, but exchanging gifts between family and friends was not common.  It may seem strange, but the beginning of the Christmas we know today was marked, not by any church or government decree, but by the publication of a novel.  In 1843, Charles Dickens A Christmas Carol was published, and dramatically changed how the general public saw Christmas.  People began to think of Christmas as a time of sharing and kindness, especially to children.  It changed from a time of drunken revelry to a family holiday.

 

The London of Dickens time was a dreary, difficult time.  People had moved off their farms and come to the city hoping to find work and a better life.  Most ended up working for little pay in dirty, dangerous factories.  Dickens Christmas vision affected people so powerfully because they needed that vision.  They needed to see something in their lives besides endless work. 

 

Today, many people say we have lost the spirit of Christmas, that it is all about giving gifts and spending money.  Maybe they are right.  Certainly most of us spend too much money on things that nobody really wants.  But going back to the original meaning of the holiday may not be what we want either.  Maybe we should all just observe the day in whatever way is meaningful to us.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.