Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 9, 2006

 

Antibiotic Abuse

Len Nuttall

Regina Nuttall

There is a common misconception that when you get sick, you should take an antibiotic.  This is wrong for several reasons.  First of all, the chances it will do you any good are very small.  Most of our common illnesses, like colds and flu are viruses and antibiotics have no effect on viruses.  Antibiotics are useful against bacterial infection, but not viruses.  Taking an antibiotic when you have a cold does nothing to make the cold go away faster.  Many people will say that they always take antibiotics for a cold and swear that it makes the cold go away.  Unfortunately, this isnt true.  An untreated cold usually last about two weeks.  An effective course of antibiotics is usually 7 10 days.  People usually start taking antibiotics several days after they first start feeling sick, so by the time a person has taken the full course, the two weeks is up and the cold has gone away naturally.

 

(Read full text in English)

 


Antibiotik ala

 

Len Nuttall

Regina Nuttall

 

Yra paplits neteisingas supratimas, kad sergant reikia naudoti antibiotikus. Pirmiausia, nedidel tikimyb, kad tai kaip nors pagerins sveikat.  Daugyb labiausiai paplitusi lig, toki kaip gripas ir peralimai, sukelia virusai, o antiobiotikai virus neveikia.  Antibiotikai gali padti nugalti bakterij sukeltas infekcijas, bet ne virus. Peral griebdamiesi antiobiotik niekaip nepagreitiname sveikimo proceso. Taiau nemaai moni prisiekinja, kad jie visuomet naudoja antibiotikus peralimams gydyti ir kad jie visuomet padeda. Deja, tai netiesa.  Negydomas peralimas laikosi panaiai apie dvi savaites. Efektyvus antibiotik kursas paprastai tsiasi  7 10 dien. Daniausiai mons pradeda naudoti antibiotikus jau prajus kelioms dienoms po to, kai pasijauia sergantys, taigi, kai asmuo baigia piln antibiotik kurs, antra savait bna besibaigianti ir peralimas natraliai beatsitraukiantis.

 

Net jeigu kankina bakterin infekcija, labai naudinga inoti kokia btent tai bakterija, jei norite gauti tikrai tam atvejui tinkamiausius antibiotikus. Skirtingi antibiotikai skirtingai veikia vairi ri bakterijas. Kartais naudojamos antibiotik kombinacijos.  Jeigu jau pradjote juos naudoti, tai privalote naudoti vis nurodyt laik, laikydamiesi instrukcij. Jokiu bdu negalite j susigalvoti patys. Tai- imananio gydytojo kompetencija.

 

Ne visos bakterijos alingos. Ms skrandyje ir arnyne pilna bakterij, kurios padeda perdirbti ir suvirkinti maist. Kai kurios gamina vitamin K, btin normaliam kraujo krejimui. Kitos padeda kontroliuoti aling bakterij ir mieli lygius. Pavyzdiui,  bakterija, anglikai vadinama lactobacilli, kuri randama raugintuose kopstuose  (sauerkraut) ir jogurtuose, padeda ivengti pavojing infekcij, kurias sukelia bakterijos bei virusai. (Kokius jogurtus pirkti, skaityikite paspaud altiniai/Sveikas maistas). Bakerija, vardu Bifidobacteria, kaunasi su kitos formos bakterija, vadinama  Clostridium, gaminania nuoding mediag, sukeliani ieinamosios (tutinimosi) arnos v. Naudojant antibiotikus tuomet, kai nra btina, praudomos gerosios bakterijos ir skatinamas blogj augimas.

 

Vien tik blogu odiu prisimenu tuos Lietuvos  daktarus, kurie  ne tik suaugusius, bet ir naujagimius, vairaus amiaus vaikus er tonomis rusik antibiotik. Tuo metu, o ir vliau, Lietuvai atgavus nepriklausomyb, ne danai kitoki buvo galima sutikti. Vis girdiu, kad ir iandien kai kurie gydytojai Lietuvoje serganius gripu skiria antibiotikus, juos daug kas naudoja savarankikai. Jie tebra laikomi stebuklingai gydaniais nuo vis lig, todl i Lietuvos siuniami, skraidinami Amerikoje gyvenantiems giminaiiams, draugams. Lietuvos vaistinse  pardavinjami be recept. Amerikoje jokio antibiotiko be gydytojo irayto recepto nemanoma nusipirkti.

 

Egzistuoja dar viena, rimtesn problema- bakterijos turi tendencij pasidaryti atspariomis antibiotikams. Kuo daniau vienos ries antibiotikas naudojamas, tuo jis darosi maiau efektyvus. 1944 metais penicilinas tapo pirmuoju, plaiai prieinamu visuomenei. Pirmoji jam atspari bakterija aptikta 1945 m. Kitas antibiotikas- methicillin- buvo sukurtas 1960 metais.  Ir vl teprireik vien met, kad atsirast pirmoji methicillinui atspari bakterija.  Naudodami antibiotikus peralimams ir gripui gydyti vien skatinate bakterijas pasidaryti atspariomis, kurios vliau gali tapti itin pavojingomis.  

 

Reginos Palp Home Page  

 


(Lithuanian Text)

Antibiotic Abuse  

Len Nuttall

Regina Nuttall

 

There is a common misconception that when you get sick, you should take an antibiotic.  This is wrong for several reasons.  First of all, the chances it will do you any good are very small.  Most of our common illnesses, like colds and flu are viruses and antibiotics have no effect on viruses.  Antibiotics are useful against bacterial infection, but not viruses.  Taking an antibiotic when you have a cold does nothing to make the cold go away faster.  Many people will say that they always take antibiotics for a cold and swear that it makes the cold go away.  Unfortunately, this isnt true.  An untreated cold usually last about two weeks.  An effective course of antibiotics is usually 7 10 days.  People usually start taking antibiotics several days after they first start feeling sick, so by the time a person has taken the full course, the two weeks is up and the cold has gone away naturally.

 

Even if you have a bacterial infection, it is important to know exactly what bacteria you have in order to prescribe the correct antibiotic.  Different ones are effective with different bacteria.  Sometimes a combination of antibiotics is called for.  If you are taking an antibiotic, you must take it for the correct amount of time. You cant figure all this out for yourself.  Only a knowledgeable doctor can make that determination.

 

Not all bacteria are harmful.  Our stomach and intestines are full of bacteria that help us process and digest food.  Some manufacture Vitamin K, which is necessary for proper clotting of blood.  Others actually help control the levels of harmful bacteria and yeasts.  For example like lactobacilli which is found in sauerkraut and yogurt helps prevent harmful infections by bacteria or viruses.  Bifidobacteria fights against another form of bacteria called Clostridium which produces a toxin that has been connected with cancer of the bowel.  Taking unnecessary antibiotics can kill these good bacteria and actually encourage the growth of harmful ones.

 

I shudder to remember the Soviet so-called doctors who filled not only adults, but babies and children with tons and tons of Russian antibiotics.  At this time, it was very difficult to find a doctor who thought differently.  This attitude still very much exists among Lithuanians today.  Since you can buy antibiotics in Lithuania without a prescription, which you cannot do in America, they are one of the most popular items that Lithuanians send to their relatives abroad.

 

There is also a larger problem, and that is the tendency of bacteria to develop resistance to antibiotics.  The more a particular antibiotic is used, the less effective it becomes.  Penicillin, the first antibiotic became publicly available in 1944.  The first resistant bacteria appeared in 1945.  The next antibiotic discovered was methicillin, introduced in 1960.  Again, it took about a year for the first methicillin resistant bacteria to emerge.  Taking antibiotics for colds and flu only encourages bacteria to become resistant and makes those bacteria more dangerous later. 

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.