Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Balandis (Apr) 13, 2006

Emmigrant Road

 

Lina Macaitien

lina_kastyte@freemail.lt

 

Lithuania.  This is my native country that cannot be replaced by the greatest success in a strange country.  Like real love cannot be replaced by the best entertainment. 

 

Lithuania January 1991.  It is a time when we have very few choices in life.  Even women and children become soldiers.  I stand at the Parliament Building like everybody else and look at Death in the eye.  Is it frightening?  There is a sadness that we might not live to see the wonderful future in store for our country in only a few years.  At this time we dont know that we soon will be unneeded.  We are soldiers.  It is necessary to stand for Lithuanias freedom.  And we stand. 

 

(Read full text in English)

 


Emigrant keliu

 

Lina Macaitien

lina_kastyte@freemail.lt

 

 Lietuva. Tai mano Tvyn, mano alis, kurios niekada neatstos net ir pati didiausia skm svetimoje alyje. Kaip tikros meils niekada neatstos net ir paios nuotaikingiausios pramogos.

 

Lietuva.1991-ieji, sausisTai metas, kai nebuvo i ko rinktis. Vaikai ir moterys tapo kareiviais, nekalbant apie vyrus. Stovjau su visais prie Parlamento, gyniau su visais, irjau akis miriai. Ar buvo baisu? Buvo gailakad praeis tik keli metai, o a nebepamatysiu, kokia nuostabi, kokia klestinti tapo mano Tvyn. Tada neinojom, kad ateis laikas ir mes bsimnebereikalingi. Taiau tuomet mes buvome kariai. Ir reikjo apginti Lietuvos laisv. Ir mes j gynm

 

Lietuva. Mes veniam pergal ir tikim ateitimi. Mes mokom mones: bkite politikai, painkite tuos, kurie pretenduoja statym leidjus, nedarykit klaid pasirinkdami. Tai sunkus ir alinantis darbas.

-Tu gabi gydytojatavo paraytas darbas vertas keli disertacij, -sako man Kauno klinik, kur dirbu,  profesorius. - Nesunkiai apsiginsi ir gausi mokslin laipsn

 

Deja, Sjdis ne visada eina tuo keliu, kad skint tik pergales.Ypa periferijoje trksta isilavinusi moni, trksta informacijos. Tai irgi fronto linija ir tenka eiti ten- uuot pasirinkus mokslininks karjer.

 

 Lietuva.1993-iejiLaimjimai ir pralaimjimai. Taiau viltis suteikia sparnus.

-Tu gabi politik, gera organizator, tu reikalinga sostinje, -taip sako ms partijos vadas. Ir  a pradedu nauj karjer: antras mogus pagal pareigas ir reikmingum sostins "Baltuosiuose rmuose. Ir, tur bt,  pirmas Lietuvoje, kuris, nepaisant uimam pareig, dirba neskaiiuodamas laiko, nieko nesiekia sau, o naktmiega darbo kabinete, usimets vietoje antklods tik padvt paltuk. Kartais,  "miegamj"  pakeiia pernelyg kukli partijos bstin ir tenka nakvoti antsen laikrai krvos

 

Bet a tikiu Graia ir viesia Lietuvos ateitimi. A laiminga, kai matau, kad sugebjau apginti sostins turt, kai matau, kad jauna, eilin eima gavo pastog, kai atjusi teismo posdi sal, sugebu apginti kito mogaus garb, orum ir teistus interesus. Toks dabar mano darbas. O savaitgaliai- skirti medicinai. Naktys- urnalistikai. Vaiuoju po 100 kilometr, i Vilniaus Kauno klinikas ir ten- kur atveami patys sunkiausi ligoniai i visos Lietuvos, dirbu savaigaliais.

Pirmadien- a jau savo kabinete- sostins savivaldybje.

 

Darbas, projektai ir programos, kuri reikms dar niekas nesupranta, dar nesusivokia, kadprojekt galima pelningai parduoti, nes mes, kaip dabar daugelis pasakyt - naivuoliai- dalinantys tas programas dykai (savivaldybei, seimui, ministerijoms).O dabar jau.nesvarbu, ar tas projektas vertingas. Svarbu, kad yra kas perka. Paskui- pasidalina pinigus.

 

Ms projektuose ir programose- viesi Lietuvos ateitis. Jie pagrsti ms isilavinimu, patirtim, realios padties analize. Jie  gali padaryti mones laimingesniais. Deja,jie taip ir liko dlti kakieno staliuose.

-Turime elgtis apdairiai, net maiausia ms klaida pasinaudos nesiningi mons,- sakau savo bendraygiams. Dejane visi tai supranta. Ir jie daro klaidas

T klaid pasekm- auktas pareigas patenka to neverti mons. Liaudis pradeda nusivilti

**

 

 Taip valstybs ir sveikatos prieiros tarnyboje netrunka prabgti 10 met. Kad ir nuomojamam kukliam kambary, be patogum, jau galima tapyti paveikslus, galima rayti, galima tobulti. Netgi atsiranda galimyb vl rengti paveiksl parodas. Taiau apmaudu, kad nesugebjai imokyti moni teisingai pasirinkti.

 

statym leidjais jie pasirinko tuos, kuriems svarbiausias statymas- j pai asmenin gerov. Ir vietoje klestinios alies, apie kuri mes tiek daug svajojom, matau aimanuojani. Matau aukiausius alies pareignus, besitsanius po teismus: dl viebuio, dl sklypo sostinje, dl teistai ar neteistai nusiprivatizuotoarchitektrinio paminklo Gedimino kalno papdjeMatau pinigus, keliaujanius ne pagal paskirt- milijonines sumas.

 

I savo kuklios algos, kuri nesiekia ir 1000 lit, perku antibiotikus savo serganiam kaimynui. Jeigu a to nepadarysiu, tai nepadarys niekas. Jo dukra augina tris vaikus ir pati jau itisus metus negauna darbo. Jos specialyb ,,nepaklausi. Ji-dailinink.

 

 Lietuva. 2002-ieji. Skstanti ne pertekliuje, bet pasimetime, nevilty, nusikaltimuose. Tkstaniai moni palieka savo Tvyn. ia j nebereikia. Ir mans nebereikia sostinje. Dori ir siningi bendraygiai, kurie ,,nenusprend persiorientuoti, gijo bedarbio status arba po nemonik pastang ,,surado save postuose, kur u darb kas mnes jiems imokamas600-700 lit atlyginimas. O ko norti? Juk net ms apgintam Parlamentui iandien pilnai pakanka danai net vidurinio mokslo nebaigusi ,,patarj ir padjj. Gal todl ir gyvename taip, kad statym leidjai vadovaujasi pastarj ,,patarimais?

 

 Dirbu apskrities ligoninse. ,,Ariu dienom ir naktim, kad udirbiau nors 1500 lit. Matau kokiu komaru pavirto ms medicina ir kokie pasibaistini santykiai tarp eilini koleg. Utenka pagydyti sunk ligon, kad didioji kolektyvo dalis tavs imt neksti. Mano motinos name, kuriame 24 butai, nebeliko eimos i kurios kas nors nebt ivyks usien- iekodamas galimybs igyventi.

 

Mokesi sistema pas mus tokia, kad gerokai virija ne tik natralius mogaus poreikius, bet ir pajamas. Kalbu net ne apie tuos, kuriems nusiypsojo laim gauti net 1000 lit rankas (tai retas reikinys), kalbu apie pensininkus- buvusius mokytojus, ininierius, gydytojus. J atlygis u siningai idirbtus metus- nuo 300 iki 500 lit. Mokesiams- maiausiai reikia 180-250 lit. Kas lieka vaistams, rbams, visam pragyvenimui?

 

Mes jau Europos Sjungos nariai. Vadinasi, lygs tarp lygi? Tik kodl emigrantai kartoja: tenai   mus iri kaip antrarsius mones? Ir a nesuprantu: kodl? Jeigu tavo diplomas toks pat, jeigu turi ger patirt, jeigu esi gabus?..Tu neturi bti antrariu. Tu- i Lietuvos. Ir ne tavo kalt, kad irinkta valdia nemoka (o gal nenori ?) dirbti.

 

A apsisprendiau. Neverta kovoti beprasms kovos. Juk turiu ne tik auktojo mokslo diplom, ne tik dvi specialybes, kaip gydytoja, ne tik gerus praktikinio darbo gdius. Dkoju Dievui, kad apdovanojo sugebjimu kurti, mstyti, iekoti.

 

Kaip ir dauguma mano tautiei, iandien sigijau bilietus kelionei Anglij. Ivykstu neini. Taip, kaip stoviu. Jeigu neskaitysim diplom, sertifikat, paymjim ir t 15 kilogram svorio bagao, kur leidiama isiveti.Veuosi kelet savo ir Tts tapyt paveiksl, savo ileist knyg. Ir 200 lit,kuriuos tursiu paversti usienio valiuta ir i kuri tursiu pragyventi, kol susirasiu darb. Kok? Net neinau  kokiai kompanijai prireiks moters, turinios auktj medicinin isilavinim, dvi gydytojos specialybes, be lietuvi kalbos gerai kalbanios dar dviem usienio kalbomis, profesionaliai pieianios,  raanios ne vien straipsnius, bet ir reportaus, knygas, galinios iliustruoti knygas, rengti laidas radijui, televizijai. Kain ar svarbu, kad esu nepiktybika, sininga ir linkiu gero monms. O gal toki kaip a pasauliui nebereikia?

 

Man kasdien skambina bendramintis ir ms eimos draugas. Jis vyksta kartu. Irgi- kaip stovi. Tai kas, kad turi auktojo mokslo baigimo diplom (yra baigs Kno Kultros Institut), tai kas, kad labai gabus, o jo sukurtos skulptros i medio puoia Lietuv. Netgi Kipr. Joirgi nebereikia. Net kelis mnesius nar po internet, taip ir neradome konkretaus pasilymo: atvaiuokite, dirbkite

 

Kakodl darbinimo agentros (gal kad paios igyvent?) blokuoja bet kok bandym tiesiogiai susisiekti su darbdaviu. Telieka pasikliauti savo paikojomis. Po trij savaii turime ssti lktuv. Atsisakme vis pareig ir visas jgas skiriame pasiruoimui kelionei. Pasirinkome emigrant keli. Nes ia, Lietuvoje, nebra ko rinktis. Pasirinkome keli, kuriuo kasdien ikeliauja vis daugiau moni. Mes-  kartu su jais. neini. Taiau su viltimi.

**

Tik k stebjau Spaudos Klub, rod LTV. Ms Prezidentas- tiesiog negalus, o Jo patarjai- nusikalteliai. Seime- chaosas, veria pirminink, o tas teigia nemats kas vyksta jo paonje, k idarinja klerkai. Bet tai tik smulkmenos, apie kurias prabylama garsiau, palyginus su tuo, k jie i tikrj idarinja. Baisu.

A labai gerbiu prof. V.Landsberg, taiau Jis nesugeba atpainti, kas yra ms valstybs prieai ir kas linki jai gero. Todl pas mus valdi vis patenka sukiai. Rytoj isisiu knyg, galsite j skelbti savo tinklapyje, jei panorsite. Ko gero, apie tuos mano apraytus vykius Alytaus kolonijoje kada nors kas nors pastatys film. Bet ms  nebebus.

 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

The Road of Emmigrants

 

Lina Macaitien

lina_kastyte@freemail.lt

 

Lithuania.  This is my native country that cannot be replaced by the greatest success in a strange country.  Like real love cannot be replaced by the best entertainment. 

 

Lithuania January 1991.  It is a time when we have very few choices in life.  Even women and children become soldiers.  I stand at the Parliament Building like everybody else and look at Death in the eye.  Is it frightening?  There is a sadness that we might not live to see the wonderful future in store for our country in only a few years.  At this time we dont know that we soon will be unneeded.  We are soldiers.  It is necessary to stand for Lithuanias freedom.  And we stand. 

 

Lithuania.  We celebrate our victory and believe in the future.  We teach people to be political, to pay attention to those who want to become our leaders so they can make the choices wisely, even though it is a difficult and exhausting job. 

 

Unfortunately the movement does not go down the road of victory.  Especially in the remote villages, there are not enough educated people, and not enough information.  This is our new front line, so I go there instead of trying to further my career.

 

Lithuania 1993.  Victories and defeats.  But hope gives you wings.  The head of our party says to me, You are a good politician, a good organizer, and we need you in the capitol.  I start a new career.  I am the second in command in the Vilnius White House.  Perhaps I am the only one in Lithuania who does not take advantage of my position for my own benefit.  I work without counting the hours, sleep in the office, using my coat as a blanket.

 

 At this time I still believe in Lithuanias bright future.  I feel happy when I am able to defend Vilnius treasures and heritage, when I see a young couple put a roof over their heads, when I go to court to defend peoples rights.  This is my job.  Weekends I give to my beloved medicine.  I commute fifty miles from Vilnius to Kaunas Hospital.  On monday I am always back in City Hall. 

 

Nobody yet understands that the projects and programs we are creating could be sold for big profits.  By todays standards we are very naive.  In todays Lithuania, it doesnt matter if a project is worthwhile, it is only important that somebody will buy and share the money with officials.  My party and I dont avoid mistakes and worthless people take high positions.

 

 

**

 

Unfortunately, the people of Lithuania choose lawmakers who follow only one principle their own personal wealth.  Instead of the blossoming country we had imagined, we only see pain and suffering.  We see high officials fighting in the courts for ownership of hotels, for land in Vilnius, for privatizing architectural treasures.  We see millions of litos going to crooks. 

 

From my modest salary, not even 1000 litos a month, I buy antibiotics for my sick neighbor.  If I dont do this, nobody will.  His daughter is raising three kids and for a whole year cannot find a job.  Her profession is not in demand she is an artist.

 

Lithuania 2002  Thousands of people are leaving the country.  In the building where my mother lives there are twenty four flats.  Each of these families has at least one member who has gone abroad to find a way to stay alive.  There was supposed to be plenty of everything by  this time, but it never happened.  Lithuania feels lost, depressed and is sinking into crime.  Thousands of people are leaving their native country.  They are not needed here any more.  I also am not needed any more at the capitol.  Those of my collegues who were honest and didnt choose to sacrifice their principles to fit into the new Lithuanian ruling class became unemployed or if they were lucky, found a job for six or seven hundred litos a month.  What can we expect?  Members of parliament pay big salaries to hire as advisors friends and relatives who havent even graduated from high school.  Maybe thats why things are as bad as they are.  Maybe they are actually taking these peoples advice. 

 

We have a tax system that exceeds the ability of the people to pay.  There are not many people who get an after tax income of 100 litos a month.  I am especially talking about retired teachers, engineers, doctors.  Their reward for many years of honest work is between 300 and 500 litos.  Simply to pay utility bills you need a bare minimum of 180-250 litos.  What is left for medicine, clothing and other necessities? 

 

We are already members of the European Union.  Does it mean we are equal with the others?  If so, why do we always hear that they look on us as second class citizens.  I dont understand why.  Thinking logically, if your training is as good, you are talented and have good experience, why should you have to feel like you are inferior?  You are from Lithuania and it is not your fault that the government you elected is not willing or able to work. 

 

I made a decision.  It doesnt make sense to tilt at windmills.  I not only have advanced degrees, and two areas of medical specialty, not only have good work habits, I give thanks to god that he gifted me with the ability to create, explore and think. 

 

Like many of my countrymen, today I bought tickets to the United Kingdom.  I am going to nowhere.  I am leaving with nothing to show for my previous life.  If you dont count the 15 kilograms of luggage I am allowed to take that mostly consists of diplomas, a few pictures my father painted, and a copy of my book, I am taking only 200 litos that I will have to exchange for local currency when I arrive.  I will need to live on this until I find some kind of job.  What kind of job?  What company will need a woman who has real medical training who knows three languages, who draws professionally, who writes articles and reports, books, who illustrates books, and who has experience working on radio and TV?  For several months I have searched on the Internet, but I didnt find a single real offer to come and work.  

For unknown reasons employment agencies do not let me communicate directly with any potential employer.  I have chosen the road of an immigrant.  Here in Lithuania, there are no more possibilities for me.  I have chosen a road that is being traveled by more and more people.  I am going with them to nowhere, but with hope.

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.