Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Condemned to Die

 Aldona Paukstyte

 

It happened that a close friend of mine heard from his doctors that there was nothing more they could do.  They told him "Everything from now on depends on you".  My friend had a strong spirit and believed in God, but still had hoped to live a few more decades.  He started searching alternative medicine.  I won't describe all  the herbs he tried, there were so many.  We all understood that herbs were not going to help.  There was only one untried area, psychic healers.  He tried.  He visited a few times.  They didn't help, but didn't seem to do any harm either.  But they gave something new to think about.  

 

 

(Read full text in English)

 


Pasmerkto mirti istorija

Aldona Pauktyt

Tai atsitiko  tuomet,  kai  mano  artim  draug  gydytojai  galima  sakyt  "nura"  pasakydami: Mes  padarme  visk,  daugiau  medicina  negali  padti,  o  visa  kita  priklauso  nuo  tavs  paties.  Dievo  nepaminjo.  Tadas  lidnai  juokavo: "Bet  ir  po  velni  juk nepasiunt..."

 

Draugas  buvo  tvirtos,  tikinios  sielos  mogus, taiau  pagyventi  bent  por  deimi  met  dar  norjo. 

 

Prasidjo  alternatyvios  medicinos paiekos  ir  silymai.  Apie  oleles  net  nekalbsiu,  kiek  ir  koki  buvo  ibandyta.  Visi  supratom:  olels  jau  nebepads. Liko  dar viena  nebandyta sritis.  Vadinami ekstrsensai.  Iband.  Por  kart  apsilank  ir  nutar, jog   nepakenk, bet  ir  nepadjo. Taiau    nauj  mini  tai  tikrai  dav.

 

Ir  tai  vien  dien  jis ijo  i  darbo,  inuomavo  savo  butel studentams  ir, visus  perspjs,  paslaptingai  dingo.  Jo telefonas  nebeatsak...  Mes  likome  splioti  ir  laukti. Juk  prie  pranykdamas  perspjo:  "Arba a  griu,  arba  ne,  bet  apie  tai  jums  prane;  vienas  mogus  ino  mano  koordinates, ino  ir  js  telefon  numerius.  Laukite..."

 

Mes  manm,  jog  jis  ivyko    Tibet.  Dabar  juk tai  madinga.

Danai  j  prisimindavom, visaip spliodavom.  Taip  prabgo  nepilni  ei mnesiai. Ir tai gra  balandio   vakar  mano  telefon  atskriejojo  inut: " Rytoj  susitinkam? Tadas."  I  lakonikos  inuts  supratau:  tikrai jis.  Kiti  irgi  gavo  tokias pat  inutes.

Viet  inojom.  Susirinkom  visi  -   ei, neskaitant Tado.

 

Tadas  jau  lauk  ms -   lyg  ir  toks  pat,  taiau  tarsi jau  kitas  mogus.  Lieknas,  pagiljusio  vilgsnio,  iltai  besiypsantis...  Nenusakomos  paslapties  ydas  pleveno  aplink.

 

"Tai  va,  iandien  pradedu  gyvenim  i  naujo,  a  nugaljau!"  -  tar ir  pakl  tauraus  grimo  taur. 

Mes  nekantravom, norjom kuo greiiau  visk suinoti,  bet  jis  neskubjo  pasakoti  -  daugiau  klausinjo, domjosi kaip sekasi mums.

 

"Neturiu  k  pasakoti, visai  nieko  domaus,  myk  ir  muistsi, tiesiog  vesdamas  mus  i  kantrybs. Pasninkas  ir  malda-  tai  mano  pastang  rezultatas."

"Bet  kur  tu  buvai?  Na, pasakok!"

"Tik  jau  ne  Tibete,   juoksi  Tadas.  Juk  inot  kad  a  nemgstu  bti  madingas. Visai  bus  nedomus  pasakojimas, " gynsi,  bet  mes  neatstojom.

 

"Labanoro  giriose,  tikram  ukampy,  mano  tolimas  giminaitis  turi  sen  tv  sodyb  su  senoviniu  uliniu, medine   pirtimi  ir  krosnimi...  iem  beveik  neprivaiuojam.  Taigi,  a  ten  ir  ivykau, kaip atsimenat, ruden.  Telefon  ijungiau.  Tik  su  giminaiiu  palaikiau  ry  -  na,  del  visa ko.

 

Prajo  spalvotas  ruduo,  atjo  iema.  Ryte  pasikurdavau  krosn,  atsinedavau  vandens  i  ulinio,  ruodavau  sau  valg.  Neturjau  nei  televizoriaus  nei  spaudos,  netgi  nesiklausiau  radijo.  Pasaulis  su  savo  problemomis tapo  nebeaktualus,  visikai  nutolo. Skaiiau  Biblij,  meldiausi,  meditavau. Utat  tapo  svarbiais  kartkartm  usukantis  katinas,  kak  irkiantys  paukiukai, kiemu   praliuoksintys  bails  kikiai.  Pradjau jausti vjo  nuotaikas,  pamgau  stebti  skriejanius  dangumi  debesis  per  pilnat.  Atsivr  visai  kitas  pasaulis.  Taiau  jutau,  kad  jgos  silpsta:   darsi  vis  sunkiau  atlikti  kasdienius  darbus.  O  dar iema  -  visur  usnigo,  baigsi  produktai.  Planavau  skambinti  draugui  ir  prayti  pagalbos,  bet  apsiirjau,  jog  turiu  daug  vairi  kruop  ir  ulinio  vandens.  Et,  tiek  to,  numojau  ranka,  vis  tiek  nebedaug  teliko...

 

Keletas  savaii  prabgo  itin  sunkiai  -  tapau  sunyks  ir  apeps; i  veidrodio  mane velg  kain koks  keistas,  netvarkingas  tipas,  bet  man  tuomet nebelabai tai rpjo. 

 

Tur  bt  jau  buvo  vasario  pabaiga; nuo  stogo  linksmai  tekjo,   kai  pajutau  savy  atbundanius  iki tol  nepastamus  pojius.  Islinkau  lauk,  atsisdau  sauls atokaitoj  ir  dairiausi  lyg  pirm kart visk matydamas. Jauiau, kakas  manyje  vyko,  taiau  dar  neinojau  kas,  tiesiog  nusprendiau,  jog  tai  pagerjimas  prie  pabaig.  Vis  tiek  buvo  linksmiau,  atsirado  daugiau  jg,  noro  veikti. 

 

Ir  tai atejo  tokia  diena,  kai  panorau  suinoti kas  dedasi  mano  paliktam  pasauly?  Ne  tik  suinoti,  bet  ir  pamatyti.  Pirmiausia susitvarkiau  apleist  savo  buit, susiradau  monikus  drabuius,  pabandiau  usivesti  main.

 

Grs  miest, pirmiausia  apsilankiau pas  gydytoj;  kartu su grusiom  jgom  atgim noras  gyventi.  Ir  k  gi, medik  nuostabai  tyrimai ir apiros parod, kad  esu  beveik sveikas.

 

Tai  tai  kuo  pasibaig    ekstrasenso  pagalba. Vienas  toks  iniuonis  patar  man  tiesiog  pabti vienam, prisiminti Diev, pamedituoti.  Galiu  sakyti, kad  jis  mane  taip ir  igyd,  sveiku  juoku  tryko  Tadas. Mums irgi  buvo  linksma  matyti  sveik ir  energing  savo  draug.

 


(Lithuanian Text)

Condemned to Die

 Aldona Paukstyte

 

It happened that a close friend of mine heard from his doctors that there was nothing more they could do.  They told him "Everything from now on depends on you".  My friend had a strong spirit and believed in God, but still had hoped to live a few more decades.  He started searching alternative medicine.  I won't describe all  the herbs he tried, there were so many.  We all understood that herbs were not going to help.  There was only one untried area, psychic healers.  He tried.  He visited a few times.  They didn't help, but didn't seem to do any harm either.  But they gave something new to think about. 

 

One day my friend left his job, rented his apartment to some students and secretly disappeared.  He didn't answer his phone.  We were left in the dark.  Before disappearing he had warned us "I might come back and I might not.  Somebody knows where I will be and he knows how to get in touch with you.  Please wait."

 

We thought he went to Tibet.  It is very popular now.  We remembered him very often and talked about him.  Six months passed and I get a phone message.  "We will meet tomorrow -- Tadas".  From this brief message I understood that it was really him.  Other friends recieved the same message.  We knew the place.  We all gathered there, six of us not counting Tadas.  He was already waiting for us, the same, yet somehow different.  He was slimmer and smiling kindly.  There was an indescribably wall of mystery around him.  "I am starting my life over as of today.  I won", he said holding up a glass of some wonderful beverage.  We were impatient to hear his story, but he was not in any hurry to tell. 

 

"I don't have anything much to tell", he said.  "Fasting, eating simply, and prayer.  That's all I did."

 

"But where did you go?" we insisted.

 

"Not Tibet," he laughed.  You know I don't like to be fashionable.  "In a remote corner of a forest in Lithuania, a relative of mine owns a place with an ancient well, a wooden bathtub and a fireplace.  It is not accessible in the winter.  I went there last autumn, disconnected my phone, and only this relative knew where I was. 

 

"The colorful autumn passed and then came winter.  Every morning I lit the fireplace, brought water from the well and made food. I didn't have any TV, radio or any kind of publication.  The world with all its problems began to seem very far away.  I read the bible, prayed and meditated.  There was a cat around from time to time that started to become important to me.   There were birds in the trees and rabbits chasing around.  I started to feel the mood of the wind, bean to like watching the clouds streaming across the sky during a full moon.  I began to see the world differently.  I was getting weaker and weaker.  It became more difficult to do ordinary tasks.  There was a lot of snow and I ran out of the food I had brought.  I was about to call my relative and ask for help, but then I found some grain.  I decided not to bother anybody.  I didn't think I was going to live long. 

 

"A few weeks passed.  This time was especially difficult.  I started looking gaunt and stubbly.  Out of the mirror looked some disheveled stranger, but I didn't care about that.

 

"It was about the end of February.  Water dripped joyfully from the icicles on the eaves.  I started feeling that something was waking up inside of me.  I stumbled outside and sat in the warmest patch of sun I could find.  I looked around like I was seeing everything for the first time.  I felt that something had happened inside of me, but I didn't know what.  Maybe I was just feeling better before the end.  Anyway, I felt happier, had more energy and felt like doing something. 

 

"A day came when I wanted to know what was going on back in the world I had left.  I found some better looking clothes and tried to start my car.  When I came to town, the first thing I did was visit my doctor.  My passion to live had come back.  Doctors were surprised after looking at my tests.  I was getting healthy.  Now you see how a psychic healer helped me.  One fortune teller told me to stay by myself, remember God, and meditate.  I can tell that is how he healed me." laughed Tadas.  We were happy to see our friend happy and full of energy.

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.