Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Another Beating, Another Bauble

Aldona Pauktyt

 

Friends come into our lives in different ways. And they are not necessary our age. A very good friend of mine is 20 years younger than me and we understand each other pretty well. This friendship started late one evening. I was going home from school after a parent - teacher conference and on the corner I saw teenage girl crying.  I stopped and talked to her. Her name was Evelina. She had made a decision not to go back home. 

 

I invited her over for a cup of fresh tea. It was very good for this frozen child on a cold winter evening.  I felt lost listening to her story. She said that her mother had left for a short trip. Her stepfather who was 11 years younger than her mother was waiting for her at home. That was the reason she didnt want to go back. He is acting creepyIm afraid

 

 

(Read full text in English)

 


Mueik dovanos

 Aldona Pauktyt

 

Draugai  ms  gyvenimus  ateina  vairiais  keliais.  Ir  nebtinai  ms  amiaus - tai turiu ger draug jaunesn 20-ia  met  ir  puikiai abi sutariam.

i draugyst  prasidjo,  kai,  eidama  i  mokyklos  tv  susirinkimo,  pastebjau  kampe  aarojani  paaugl  ir ukalbinau.  Ji buvo  nusprendusi  negrti  namo...  Pasikvieiau  puodeliui arbatos - alt iemos  vakar  tai  buvo  kaip  sykis  gerai  suilti  suvarbusiai  mergaitei.  Istorija, kuri  igirdau  suglumino. 

 

T  vakar  jos  mama  buvo  ivykusi,  namuose  jos  lauk  patvis, jaunesnis  u  jos  motin 11 met  ir  kaip  tik  dl  to  ji nenorjo  grti:  " Jis  prie  mans  kabinjasi... a  bijau..."  inoma, a i  karto  pasiliau  pasikalbt  su  mama,  bet  mergait   tik  atsiduso: "Kalbjau,  bet  mama  manim  netiki.  Jis  gudrus,  moka  apsimesti,  bei  suvaidinti,  kad  tai  mano  fantazijos,  bet  niekas  neino  kaip  yra  i  tikrj. Kai  niekas  nemato,  jis  tampa  visai  kitu  mogumi..."  - su  neviltim  guodsi  Evelina.

K  turjau  daryti?

 

Pas mus  dar  buvo  toks  laikmetis  -  jokios  pagalbos tokiu atveju  i  niekur  nebus. Paskambinau  tam  patviui, prisistaiau    ir  praneiau,  kad  mergait  lieka  nakvoti  ms  namuose.  inoma,  problema  liko,  a  niekuo  negaljau  padti, nebent  patarimais  bei  paguoda  ir  Evelina  liko  pati  kovoti  su  savo  problema. 

Laimei,  nieko  baisaus  nevyko.  Kai  tik  pasitaik  proga,  ji  spruko  i  nam  ir  pradjo  savarankik  gyvenim.  Mes  dar  labiau  suartjom,  nes  tikrieji  namai  jos  netrauk  dl  suprantam  prieasi.

Evelina  moksi  auktesniojoj  mokykloj,  ten  sutiko  ir  savo  pirmj  meil,  rpesting  ir  patikim  vaikin. 

 

Atrod,  gyvenimas  klostosi  visai  neblogai. Baigusi  mokslus,  susirado  ger  darb,  jau  pradjo  planuoti  eimynin  gyvenim.  A  nuoirdiai  diaugiausi.  Taiau  Evelina  kart  man  pasiguod -  mama  ir  patvis  yra  nusistat  prie  jos  draug  -  jaunas, dirba  neprestiin  darb,  bet  svarbiausia- materialiai  neapsirpins.  K  turjau  daryti?  Nenorjau  kitis bei  skaldyti  eimos,  bet  sunku  buvo  ir  tylti:  patariau  mergaitei  galvoti  ir  apsisprsti  paiai,  jei abu  vienas  kit  myli  ir  sutaria - viskas  ugyvenama. Taiau  Evelina  kart  atsived  supaindinti  jai  visokeriopai   padedant  bendradarb - sumitus  pasiturint  vyruk...Maiau,  jog  jai  daro  spd  jo nauja  maina,  drabuiai...  Jinai  gi  jam  imponavo  naiviu  nesugadintu  dorumu. 

 

Jiems  ijus  liko  slogi  nuojauta.  Ji  ir  pasitvirtino.   Po  poros  mnesi  Evelina  atlk  kviesti  mans    vestuves...   Turjau  prieasi  atsisakyti - pimiausia  ten  mans  netrauk,  antra  kaip  tik  tapau  moiute  ir  turjau  vaiuoti  pagelbti  jauniems  tveliams.

Evelina  suprato;  kakaip atalo, nebesilank. O  gal  buvo  labai  uimta?  Poilsiavo  iltuose  kratuose, slidinjo  kalnuose.

 

Taip  ir  prajo metai. 

Ir  tai  vien  dien    kiem  suko  gera maina, i  jos  ilipo  neatpastamai  pasikeitusi  Evelina...Paviesinti  ilgi  plaukai,  elegantiki  rbai...  Prilekia, apsikabina, iauka,  bet  jauiu  jau  ji  visai  kitokia.  Su  usidegimu  pasakoja  apie  matytus  kratus,  puikius  restoranus,  pasirodo  brangius  papuoalus. 

 

Geriant  arbat, man  krinta akis  keistas  judesys - karts  nuo  karto  pasitaiso  gelton  plauk  sruog,  kad  ji  dengt  pus  veido.  Kai neikentusi  nubraukiau  tuos  plaukus, pamaiau  nemenk  mlyn...  ia  Evelina  ir  subliuko,  puol    aaras. 

Taigi  tas  jos  pasiturintis  vyras  liguistai  pavydus,  o  kai  padaugina  alkoholio,  nebesuvaldo  ir rank.  Ir  tai  jau  ne  pirmas  kartas.  Ji  neinanti  k  daryti - jokio  pagrindo  taigi  nra,  jam  kakaip  vaidenasi,  kad  ymiai  jaunesn  mona  tiesiog  negali  bt  itikima. Ne, skirtis  ji  nenorinti,  tiesiog  negalinti  -  o  kur  ji  eis,  kaip  gyvens?  Vl  u  centus  dirbti,  nuomotis  but?  Tas  kuklus  gyvenimo  bdas  nebe  jai.

 

Kreiptis  pagalbos  nra  kur. Buitinis  smurtas  turi  bti  labai  gerai  teisikai  pateiktas  teissaugos  organams,  taiau  po  toki  eksces  joks  pinigingas  vyras  nebenori  skundiks  monos,  negalinios  ikentti  j ilaikanio  vyro  yd.

 

Ne  viena  Evelina  tokia.  Pastu  kelet  toki  por -  kai  kurios  moterys  sigudrino    tai  irti  su  jumoru  - atseit  po  kiekvieno  ipuolio  jos  rb  spinta  pasipildo  naujamadiku  apdaru,  arba  pirt  papuoia  masyvus  iedas  su  madingais  Swarovski  kristalais. Kol kas tik vienetai  idrsta  kovoti  su  smurtu  buityje  teisiniai  metodais.  Neturim  tradicij.... 


(Lithuanian Text)

Another Beating, Another Bauble

Aldona Pauktyt

 

Friends come into our lives in different ways. And they are not necessary our age. A very good friend of mine is 20 years younger than me and we understand each other pretty well. This friendship started late one evening. I was going home from school after a parent - teacher conference and on the corner I saw teenage girl crying.  I stopped and talked to her. Her name was Evelina. She had made a decision not to go back home. 

 

I invited her over for a cup of fresh tea. It was very good for this frozen child on a cold winter evening.  I felt lost listening to her story. She said that her mother had left for a short trip. Her stepfather who was 11 years younger than her mother was waiting for her at home. That was the reason she didnt want to go back. He is acting creepyIm afraid

 

I advised her to talk to her mother, but Evelina only sighed sadly.  "I talked to her, but mother doesnt believe me. He is very sneaky and knows how to make it seem that those are only my fantasies. When nobody sees him he becomes a different person and nobody knows the real him.

 

What was I supposed to do? At this time in Lithuania we couldnt get any help in a case like this. I called the creepy stepfather and notified him that the girl would spend the night at my place. Of course, the problem didnt go away. I couldnt solve it. I tried to advise and to comfort Evelina and she tried to fight it on her own.

 

Luckily, nothing bad happened. At the first opportunity she ran away from her home and started an independent life.  We became closer because for understandable reasons she didnt feel comfortable in her parents place. Evelina studied at a trade school and met her first love. He was a careful and trustworthy guy. I thought that things in her life had started to be better. 

 

After graduation the young woman found a job and began to dream about starting her own family. I felt happy for her. But Evelina was saddeened that her mother and stepfather didnt like her sweetheart because he was young, worked hard and was not wealthy. What could I do? I didnt want to put my nose into their family business. On the other hand it was difficult to stay silent.  I told to Evelina to make up her own mind and explained that love and real feelings are the most important things. Houses, furniture and other things you could always buy later.

 

After a few months Evelina introduced me to her helpful co-worker. He was older and fat. I didnt feel like I liked him. I understood that the young woman was impressed by his fancy car and fashionable clothing.  Next to him she looked childishly honest and I think he adored it. I felt a disaster coming. And it proved to be correct.  After a few months I was invited to attend their wedding.

 

 I had a lot of excuses to skip it, but the main thing was that I didnt want to be there. Also at this time I became a grandmother and the young parents were anxious for my help. It looked like Evelina understood my point of view on her marriage, because she became distance and stopped visiting me. Maybe she was too busy? She spent endless vacations in exotic countries, or skiing in the mountains. A year passed and I didnt hear from her.

 

One afternoon a very expensive car came into my yard. A woman I didnt recognize gfot out. Her hair was blond and her clothes were elegant. She hugged me and started to chat. It was Evelina but so different from the girl I remembered. I listened to her stories about overseas countries I never been to, good restaurants, treasures she owned.

 

 We sat down to tea and a strange gesture attracted my attention. She repeatedly moved her yellow hair to cover one side of her face. I needed to see and brushed the hair away from her face. I saw a big bruise. Suddenly my Evelina put her head down and began to cry. She told me that her wealthy husband was sick with jealously and when he was drunk he couldnt control his hands. This wasnt the first time. And she didnt know what to do; especially since he didnt have any reason to feel jealous. He always imagined that such a young wife couldnt live without cheating on him.  No, she didnt plan to divorce him. Where would she go, how would she live? She didnt want to work for pennies again and live in a rented apartment. That kind of life style wasnt for her. There was no help anywhere in Lithuania.  It is almost impossible to prove domestic violence in Lithuania.  Money talks. And afterwards nobody would want her as a wife. In the eyes of society a woman who cant put up with her rich husbands defects is worthless.

 

I know more women with similar stories. I also know a few couples like this. Some of them have learned to look at the violence with a sense of humor. They joke that after every attack their closet accumulates a new designer dress or another expensive bauble appears on their finger, usually with a Swarovski crystal. Only some of them are brave enough to try and fight domestic violence by the law. We dont have any such traditions here in Lithuania 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.