Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Comparing

Dona Mei

 

I am continuing to compare my life experience in two different countries.  Some might complain that I am comparing apples to oranges because America was a capitalist society from the start and Lithuania has had quite a different history. But I think that there are some common things everywhere.  Some things are always good and some others are always bad.   

 

I came to America with modest goals, to develop my English language skills, to see a different culture and to learn new ways of communicating.   I very quickly understood that I could also make a living there.  I never liked to live off somebody else.  Because I understood the value of every minute, I enrolled in courses in language, computers and other subjects.  I went everywhere I had the opportunity.  I left my apartment early in the morning and usually didn't come back until almost midnight.  That's why it was strange for me later to hear people say  that they were used in America.  I used every possibility there to improve myself.

 

 

(Read full text in English)

 


Palyginimai

Dona Mei

Tsiu  gyvenimo  dvejose  alyse  palyginim  serij.

Kas  nors  gali    prikiti,  jog  lyginu  nepalyginamus  dalykus, nes  Amerika  nuo  savo  susikrimo  itak  gyvena  kapitalizme,  o  mes  patyrm  ir  kitoki valstybs  valdymo  form. Taiau bendramogiki  dalykai  visame  pasaulyje  yra  bendri  -  kas  gera  ir  lieka  geru,  o  blogi  dalykai  niekaip  kitaip  nesivadina  kaip  negatyvizmu  kad ir  lietuvikoje nekoje.

 

Atvykau  Amerik  su  minimaliais  tikslais:  patobulinti  kalb,  pamatyti  kit  kultr,  pasimokyti  nauj  santyki. Greitai supratau,  jog  galiu  dar  ir  usidirbti  pragyvenimui.  Todl,  veltui  neleisdama  laiko,  pradjau  lankyti  visus  manomus  kursus  -  kalbos,  kompiuteri;  jau  visur,  kur tik galjau bti leista. Ieidavau  i  ryto  septint  valand  ir  grdavau  namo  tik  prie vidurnakt danai po  vienuoliktos.  Per  t  laik  turjau  suspti usidirbti savo  pragyvenimui  bei  mokymuisi,  nes  gyventi i kit kiens  nelabai  malonus  jausmas.  Buvau  labai  patenkinta,  galdama  prasmingai inaudoti  kiekvien minut.  Vliau, igirdusi sakant: "Mane  Amerikoj  inaudojo..." pagalvodavau:  "O  a  Amerikoje  inaudojau  visas  jos  teikiamas  galimybes  tobulti..."   Iki iol neinau  ito  odio  negatyvios  reikms.

 

Taigi, buvo labai domu  ir  naudinga  susipainti  su  man  nauju  gyvenimo  bdu,  tuo  labiau,  kad  inojau  -  grusi    Lietuv  galsiu  gytus  igdius  panaudoti praktikai.

Daug  ko  imokau,  suinojau  ir turiu  pasakyti  ai  iai  didelei  aliai, suteikianiai  ans kiekviena, noriniam  tobulintis.

 

Keletas met  besivystaniai valstybei- ilgokas laikas. Grusi  Tvyn, radau  daug  pasikeitim ir  naiviai  tikjau,  jog  viskas  tik    gera.  Teko  atnaujinti  firm,  kurios  akcininke dar  tebebuvau. 

 

Kapitalistinio  pasaulio  gyvenime  imoktas pamokas  turjau  panaudoti  ia.  Turjau, bet negaljau.  Kol kas nra nusistovjusi  darbdavi  ir  samdom  darbuotoj  santyki  reglamento.  Liks  (tebegyvuoja) socialistinis poiris    nuosavyb. Visa tai  var    nevilt...

 

Pirmiausia reikjo  pasamdyti nauj  darbuotoj. Jaunimas plste  pldo,  bet  reikjo  labai  atdidiai  rinktis. Su  auktj  mokykl  diplomais  normaliai  dirbti  galjo  tik  po  met  kit  -  visko juos reikjo i naujo mokyti  praktikai.

Tai dar  nieko -  labiausiai  slg visikas  nemokjimas  bendrauti. Jei  profesini  gdi  galjai  imokyti, tai mokyti  kaip elgtis  darbe  su  klientais  ir  su bendradarbiais  buvo  nemalonu. 

 

Ne  taip  paprasta  keisti  jau  suformuot asmenyb.  Pastebjau,  jog  auktosios  ir  kitos  mokyklos  Lietuvoje  nemoko  net elementariausi elgesio  norm.  Arogancijos  tur  bt  imoko; taip auktai  save  vertinantys  ir  nuostolius  firmai  darantys  jaunuoliai  kako  nesuprato; savo reikalavimais  darbdaviams  kartais  keldami   juok-  velniai  tariant.  Po  truput  teko  formuoti  normaliai  dirbant  kolektyv.  Iki  amerikietiko  lygio  dar  toli,  bet  pavyko  bent  pratinti  laikytis  duoto  odio,  laiku  atlikti  uduotis.

 

Mano draug, grusi  i kruizinio laivo, dirbusi  klient  aptarnavimo  srityje, Vilniuje mgino dirbti 4 vaigdui  viebutyje.  Po  savaits  ijo,  pareikusi: "A  jau  esu  "sugadinta", tiesiog sin  neleidia  tokio  lygio  viebuio tvarkyti  kaip  vienos  vaigduts..."  Tame darbe jai  reikjo  vadovaut  briui  aptarnaujanio  personalo.

Ji man pasiguod: "Nesivaizduoju  kas  yra: laive  galjau  susitvarkyt, o  ia-  ne..."  Lietuvikos socialistinio poirio darb tradicijos [asirod besanios galingesns u patirt ir gerus norus.

 

Lygiai  taip pat mane  nustebino  buvs  kurso  draugas, dabar  vadovaujantis  turtingai  firmai.  Jis  iekojo  valytojos btinai  su  auktuoju  isilavinimu.  I  pradi pamaniau,  kad  jis  tiesiog  ipuiko,  bet  vliau  pradjau  j  suprasti.  Kai  syk pati  perdariau  savo  valytojos  darb,  ji  naiviai  nustebo: "O  kas  negerai?"


Taigi, mes  moksi  Lietuvoje, puikiai  inom  kas  yra  Sokratas,  bet  savo  darbo  vietos  susitvarkyti  nesam  imokyti.  Gyvenimas  imoko  arba  ne. 

tai kad  ir  toks  palyginimas. Jaunuoliai  Lietuvoje  vairavimo  teises  gali  gauti  tik  po  mokomj  kurs,  kainuojani  iki  tkstanio  lit.  Kadaise  pati  tokius  baigiau.  Ir  gerai  inau,  kad  vairavimo  kultros  tuose  kursuose  nemokoma-  nei  tada,  nei  dabar.  Utat  dabar  stropiai saugausi  toki vairuotoj... 

 

Per  penket  darbo  met padtis  iek  tiek  pasikeit. Taiau  kol kas sunku  pasakyti,  kad    ger  pus. Jaunimas  dabar  lekia  usienius,  kad  ir  prasto  darbo  dirbti,  tad  rasti  darbuotoj  tapo  dar  sunkiau.  Utat  vietimo  sistemoj  nieko  naujo.

Lietuvos  valdia  iems  klausimas  tiesiog  neskiria  reikiamo  dmesio.  Vyksta  audringas  prot  nutekjimas.

Lietuvos dizaineriai  Airijoj  surinkinja  baldus...  Ir  ne  tik. O  kaip  bus  toliau?  Tiesiog  sunku  prognozuoti. Taip  noretsi  ubaigti  su  vilties  gaidele,  bet    iuo  atveju  jos  nra.


(Lithuanian Text)

Comparing

Dona Mei

 

 

I am continuing to compare my life experience in two different countries.  Some might complain that I am comparing apples to oranges because America was a capitalist society from the start and Lithuania has had quite a different history. But I think that there are some common things everywhere.  Some things are always good and some others are always bad.   

 

I came to America with modest goals, to develop my English language skills, to see a different culture and to learn new ways of communicating.   I very quickly understood that I could also make a living there.  I never liked to live off somebody else.  Because I understood the value of every minute, I enrolled in courses in language, computers and other subjects.  I went everywhere I had the opportunity.  I left my apartment early in the morning and usually didn't come back until almost midnight.  That's why it was strange for me later to hear people say  that they were used in America.  I used every possibility there to improve myself.  I learned a lot in that big country, and can only say thanks to it for giving everybody a chance.  I thought that when I got home to Lithuania, I would be able to put this knowledge to practical use.  

 

Unfortunately, it wasn't so simple to apply the lessons I learned in the capitalist world to the situation here at home.  With some other people I started a business.  First I needed to hire a few employees.  Many young people came with their high school diplomas, but were not able to work normally.  It took a year or two to teach them the basics of what they needed to do in real life.  But the worst thing was that they had no inter-personal skills at all.  I expected to have to teach them about business, but I was depressed to discover that I also had to teach them the rudiments of communication with clients and other employees.

 

It isn't easy to teach adults things they should have learned as children.  In Lithuanian schools today, nobody bothers to teach the basics of communication. But somebody did teach them to be arrogant.  Even when they chased away clients and damaged the reputation of the company, they expected so much that I could only laugh.  Step by step, I turned them into a normally functioning group.  We are still very far from the American level, but they have learned to keep their word and do their jobs on time.

 

In Lithuania socialism is still very much alive in peoples view to other people's property.  My friend who had worked on a cruise ship, got a job as a manager at a four star hotel in Vilnius.  She left after a week because she wasn't able to convince her employees  to provide anything better than a one star level of service.  

 

It looks like we who were educated in Lithuania know very well who Socrates was, but we don't know how to do our jobs.  Over the last five years things have changed a little, but not necessarily for the better.  Young people go abroad, willing to accept almost any job, but it is more and more difficult to find employees here.  We have a very serious brain drain.  I don't see any positive changes in Lithuania's educational system either.  I would like to end with a note of hope, but I can't find one.

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.