Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 9, 2006

 

Letters from Norviliskiu Castle in Lithuania  

Vinecentas Sakas

 

letter 2

When I want to use the toilet at night I need to pass the castle great room, and go upstairs to another floor. If I happen to get up between midnight and 3 a.m. I know Ill I meet these two apparitions. But sometimes I dont see them. I have a good feeling that we are not in each others way. I can live in the same building peacefully. In my meditations I was thinking that their actions cant threaten me and maybe they know it somehow. Very close to the castle only  few meters from their walls there is a wooden church. The workers told me that they were digging and cleaning around and found a lot peoples bones and skulls. Archeologists took them to to their labs.  

 

(Read full text in English)

 


Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje  

Vinecentas Sakas

 

2 laikas

El.patas: vincentas.sakas@takas.lt

 

 

Tiesa, kai nakt usimanau tualet, o man reikia pereiti didok men, koridori ulipti laiptais kit patalp, tai nuo dvylikos iki trij kartais dvaseles matau, kartais ne, bet savijauta tokia, kad mes jau susigyvenome ir vienas kitam netrukdome... Gal bt jas paveik mano meditavimai, kai mstydavau, jog bet koks vli poelgis man nra baisus, net ir pats drastikiausias. Bijoti a nebijau, o jei jos nort mano galo, tai tik geriau, - vien kart visiems laikams baigtsi mano pasaulietiniai rpesiai... Beje, ia pat u keli metr yra medin banyia ir buvusios kaimo kapins, darbininkai, kurie ia dirba, pasakojo, kad kasdami ir tvarkydami aplink rado daug kaukoli ir moni kaul, - juos vliau tyr ir isive archeologai.

Taip pat mano tyrimai rodo, kad po 1863 met sukilimo rus kazokai, turj ia gyvenusius atuonis vienuolius prancikonus itremti Naugarduk, daug su jais nesiterliojo, o nukirto galvas ir numet nuo pilies kalno gilius ravus. Liko tik neinoma, ar apylinks mons juos ukas, ar laps ir oprai (barsukai), kuri ia buvo gausyb, lavonus sud ir kaulelius itamp. Jei bt kitaip, tai gal ir vienuoli dvasios pas mane atsilankyt, bet ir tai man nra ko nerimauti, nes juk esu gyvens su Kryi kalno vienuolyno prancikonais ir abipusiai likome visi gerais biiuliais. Nors bt domu susitikti, btinai tada prayiau, kad man atskleist vis ties apie kazok piktadaryst.

Ir dar vienas domus faktas, - radau raytiniuose altiniuose tai, kad btent ia, prie Norviliki pilies Napoleonas, traukdamasis i Rusijos (pro ia jo pagrindiniai keliai Vilni), yra ukass savo garsj lob. Vietos lobiui ukasti tikrai yra fantastikai tinkamos: kalnai, gilios rvos, - tiesiog kaip kaln prarajos, daug simintin gamtos objekt.

Manau, jei man teks ia ilgiau pagyventi, pajausti vietos iskirtinum ir esyb, susitapatinti su gamta, suprasti vietini gyventoj gyvensen, smon ir savimon, jei gyvensiu ir elgsiuosi ypatingai padoriai prie Diev, ypa prie vietinius mones, kurie tikrai yra vis ir net pai savs pamirti ir nuskriausti, gal bt, gal tada man bus atverta ta didioji Napoleono lobio paslaptis, kurio paskirtis bt garsij Lietuvos pili restauracija ir parodymas lietuvi tautos didybs, narsos, proto ir galimybi visam protingajam pasauliui.

NORVILIKI PILIES FURETO VALGIARATIS

 

Norviliki neoromantin pil 1586 m. pastat Rytprsi turtuolis orcas, simyljs ir veds vietos grauol Darat Zenoviit. Jauna nale likusi orcien i Vilniaus pasikviet vienuolius prancikonus konventualus ir 1617 m. dal savo valdos jiems ura mrin dvaro pastat, kuris netrukus buvo perdirbtas 8-niems vienuoliams gyventi tinkam vienuolyn, bei kinius trobesius ir pareigojo greitai pradti v. Prancikaus banyios statyb. Anuomet Norviliks buvo gana patogioje vietoje - pro valdas jo kelias sostin. 1622 m. ruden prancikonai Vilniaus vyskupo E. Valaviiaus oficialiai vesdinti naujj konvent. Vykdydamas motinos testament, Adomas Vaitiekaitis orcas tais metais pam skryni su Norviliki dvaro dokumentais i Vilniaus prancikon vienuolyno ir perdav Norviliki prancikonams. 1698 m. prie vienuolyno banyios steigta parapija.

Pirmoji vienuolyno banyia buvo medin. iai banyiai sudegus, aplinkiniai bajorai ura papildomos ems ir pinig naujoms statyboms paremti. 1745 m., gvardijono Liudviko Zaleskio laikais, prancikonai pasistat nauj medin banyi. 1797-1803 m. gvardijono Jono Fryterio rpesiu rekonstruotas vienuolyno pastatas, minima tais metais ir vliau XIX a. prie vienuolyno veikusi parapin mokykla.

1831 m. ruotasi statyti mrin banyi, bet darbams net nespjus sibgti, po 1832 m. Lietuvos sukilimo rus okupacin valdia vienuolyn ir banyi udar, vienuolius, itrm Naugarduk, o Norviliki pilyje kr artilerijos pulko tab.

Rusai banyi iard ir jos mediagas panaudojo Aln staiatiki cerkvs statybai, o i naujai banyiai parengt mediag pastat kareivines.

XX a. pradioje vienuolyno pastatuose veik mergaii ems kio mokykla.

Parapijiei rpesiu gautas leidimas naujai banyiai statyti ir 1929 m. ikilo dabartin medin banyia. Vienuolyno namas atiduotas klebonijai.

Restauravus Norviliki pil, svei maitinimui buvo pasirinkti ilik autentiki kulinarinio paveldo vienuoli prancikon, vietini didik ir bajor dvar valgiai bei grimai, gaminami i vietini ekologikai vari ir vieiausi maisto produkt.

 

APERITYVAS 

1.        Firminis Norviliki pilies Karalikojo elnio kraujo aperityvas su rkytos vitienos ir meliono ukandle 200 porcij

 

FURETINIAI UKANDIAI  

1.        Firminiai Norviliki pilies baklaan suktinukai 200 porcij

2.        Garbanotoj salot suktinukai su varks ir ridikli daru 70 porcij

3.        Lolo roso salot suktinukai su kumpio ir agurk daru 70 porcij

4.        Salprons salot suktinukai su daikono ir grietins daru 70 porcij

5.        Kanap su aliuoju grietins kremu 50 porcij

6.        Krepeliai su rkytos makrels kremu 50 porcij

7.        Profitroliai su baklaan ir rieut kremu 50 porcij

8.        Valovanai su raudon paprik ir rieut kremu 50 porcij

9.        Aitri kiaulienos kukuliuk su marinuotomis darovmis vrinukai 200 porcij

10.     Mielins telos bandels su kopst daru 200 porcij

11.     Sluoksniuotos telos bandels su aitriu bulvi daru 200 porcij

 

KARTIEJI PATIEKALAI

12.     Kepta makrel, daryta morkomis ir svognais su garintais brokoliais, kalafiorais, morkomis ir irneliais 50 porcij

13.     Kepta aluje marinuota kiauliena su srio luobele ir keptomis bulvmis, morkomis ir svognais 150 porcij

SALDIEJI PATIEKALAI

14.     Firminis Norviliki pilies melion tortas 200 porcij

 

GAIVIEJI GRIMAI

15.     Juoda kava - 200 porcij

16.     Lietuvika juodos rugins duonos gira 200 porcij

17.     Vanduo 200 porcij

 

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Letters from Norviliskiu Castle in Lithuania  

Vinecentas Sakas

 

letter 2

When I want to use the toilet at night I need to pass the castle great room, and go upstairs to another floor. If I happen to get up between midnight and 3 a.m. I know Ill I meet these two apparitions. But sometimes I dont see them. I have a good feeling that we are not in each others way. I can live in the same building peacefully. In my meditations I was thinking that their actions cant threaten me and maybe they know it somehow. Very close to the castle only  few meters from their walls there is a wooden church. The workers told me that they were digging and cleaning around and found a lot peoples bones and skulls. Archeologists took them to to their labs. 

 

My research shows that after the revolt in 1863 Russian Cossaks beheaded eleven monks who lived here. Nobody knows whether they buried them or just left them for the wild animals that lived in the surrounding forests. The souls of those monks dont visit me. But Im not afraid, in fact Id like to ask them what happened if I ever meet them. Id then know more about the Cossaks dirty  jobs.

 

In my research, I found that when Napoleon was retreating from his defeat in Russia, his army went through this exact region.  Local legends tell that he hid a great treasure in this area.  We dont know what.  If it were to happen that I could figure out where this treasure is located, I would use it to restore all the castles in Lithuania, and show the world what this country once was. 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.