Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Letters from Norviliskiu Castle in Lithuania  

Vinecentas Sakas

letter 1

E-Mail: vincentas.sakas@takas.lt

 

I am including a photo of Norviliskius Castle before restoration because I don't have a more recent one.  Today the castle looks very impressive on its hilltop.  I live on the first floor of one of the castle turrets.  Views from the castle are fantastic.

 

 

(Read full text in English)

 


Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje  

Vinecentas Sakas

1 laikas

El.patas: vincentas.sakas@takas.lt

 

(dedu Norviliki pilies nuotrauk iki restauracijos, nes naujos neturiu. Dabar pilis atrodo tikrai spdingai ant didiulio kalno. A gyvenu deiniajame bokte, pirmame aukte, - medelis kaip tik ustoja mano langus audymo angas. Vaizdai i pilies tiesiog fantastiki, - matosi net penki horizontai, o pagal peizao vert trys matomi horizontai yra pats aukiausias vietovs verts balas)

 

Norvilikse jau gerokai atilo, iandien buvo tik trisdeimts laipsni. Virjos ateina du kilometrus su sustirusiais kailiniais. O man gerai - dien atuoniolika, o vakare pasiildau iki dvideimties. Miegu maai, daniausiai keliuosi trei ir einu prie kompiuterio, - turiu daug skaiiavim ir raym, be to dar raau ir savo darbus. dmiai studijuoju senus rankraius, nes dabar yra lengvai prieinami, juolab, kad ia turiu ypatingai ger vertimo program.

Miegoti einu prie dvylika. Pilyje klajoja dvi baltos btybs: didesn ir maesn, bet mans jos neskriaudia.

 Man ia pirmoji naktis buvo nejauki, mat gyvenu bokte, kuris yra be dur, tai pirm nakt prabudau nuo to (buvo tamsu, nes buvau ugesins vies, ir staigiai pajutau, kad kakas labai altas stumia mane, lyg nort udti iurki alt kakodl tai kartonin d ir joje mane ineti. Labai raikiai pajutau svetimus prisilietimus ir paskui lyg irjim i toliau k a darysiu, - gal isigsiu ir pulsiu panikuoti... Bet a sukalbjau poterius, nejaukumas dingo, nusisukau sien ir ramiai umigau...

Kit nakt po dvylikos (vl buvau ugesins vies), kai atsiguliau miegoti, pro bokto arkos-angos onus lyg kakas balkvai blausaus mane valgsi (labai panau debes), bet kidavo tik i kontr  panaias mones galvas: viena aukiau, kita emiau, matyt vl mergait. Ji buvo smalsesn, tai jos galvyt daugiau matsi, bet tokia kaip baltame rke, su tamsesnmis duobmis aki vietoje... Ai, nutariau, tegu iri, o gal tik a taip sivaizduoju, o jei ioms vlms jau taip domu, a gi nieko blogo nedarau, juolab ir joms neadu k nors daryti, dar sukalbjau poterius ir vl ramiai umigau...

Taiau kit ryt pamiau nuo apildymo likus parolono su folija rulon ir vyr papraiau, kad man jie prikalt vir arkos t parolon, - bus kaip durys. Bet nuo t keistok nutikim vis laik miegu prie viesos. Kai darbininkams papasakojau apie naktinius nutikimus, tai jie mane irjo kaip pritrenkti, sak, kad tas vles dar j seneliai inojo ir visi aplinkiniai j bijojo, o man, kai pasakiau, kad gyvensiu pilyje vienas, neidrso net prasitarti ir kiekvien ryt, ateidami darb aptardavo ar dar rasi mane gyv. Vietiniai sako, kad tai yra mamos ir dukters dvasios, lyg tai nuudytos ir klaidiojanios nerasdamos vietos...Jie danai jas naktimis matydavo ir apie pil, jie taip pat teigia, kad jos yra ramios, bet visi stebisi mano drsa, - patys jie u jokius pinigus niekados neidrst pilyje pasilikti nakiai, juolab vieni.

Dabar viskas normalizavosi, matyt vls sitikino,kad a ia tikrai gyvensiu ir mans jau nebetrukdo, be to miegu prie udegtos viesos, matyt, tada joms nepatogu pas mane ueiti.

Trei nakt, usimans tualet, einu per tamsi men ir matau, kad du, didesnis ir maesnis mogaus formos balkvi debesliai sdi ant kdi sals kertje, bet apaioje koj nematyti, lyg j nebt, lyg bt itirpusios... Didioji sdi ramiai, o maoji vlel lyg ranka moja, na, tai ir a joms pamojavau ir einu savo reikalais. Kai grau i tualeto, j jau nebuvo...

Ketvirt nakt prie einat gulti(jau buvo po dvylikos) igirdau, kad kitame pilies gale, kur yra rengta virtuv, kakas trankosi. Pamaniau, kad gal kvedys bus atvaiavs. Nujau pairti k jis veikia, bet nieko neradau, tada apvaikiojau vis pil, ulipau palp, nusileidau rs vis paaukdamas Ar yra ia kas?, bet niekas neatsiliep ir nieko nemaiau... Virtuvje buvo kiek pastumdyti daiktai ir kakodl tai ant prausykls udta iukli d, nors dar vakare ji buvo ant grind. Puikiai prisimenu, nes j meiau nuorkas...

Pilyje nei peli, nei iurki nra, iskyrus mayt zylut. Ji skrenda pro ventiliacin ang dien ir laksto po visus auktus, kadangi niekur nra dur. Labai gudri pauktyt, - ji lesa visokius vabaliukus, kuri ia, kai ildoma, yra daug: musi, uod, maal, borui. Kai a sdiu prie kompiuterio, ji drsiai skrenda, nulesioja nuo lang visus vabzdelius, pakramsnoja vakes, atsigeria vandenlio i mano pastatytos pelenins, paskui atsitupia ant mano skrybls, kabanios ant kabyklos ir valgosi palub, kur lempos vies atskrenda leisgyvs muss. Tada ji staigiai purpteli ir iumpa skan ksnel... Su ia zylute tiesiog susidraugavome, nes kai a einu pro ark, ji jau nebepuola blakytis, o ramiai valgosi k a darysiu. Kai atsisdu prie kompiuterio ir jungiu muzik, ji priskrenda, atsitupia tiesiai man prie nos ir dairosi ar nra kokio vabzdelio. Tada a papuiu j ir ji sau nuskrenda. Bjaurybik, jau tris kartus man apkakojo skrybl. Ir kai kvedys Janas atve spint, skrybl padjau j.

 

El.patas: vincentas.sakas@takas.lt


(Lithuanian Text)

 

In Norviliskius, it has warmed up, and today it was only -30C.  The cooks walks 2 kilometers to work and their coats are frozen stiff by the time they get here.  I don't sleep a lot.  Very often I get up at 3:00 AM and sit at my computer because I have to do my accounting and writing.  I study ancient books, some of them hand-written.

 

I go to sleep before midnight.  In the castle I see two while apparitions, one smaller, the other larger.  They never hurt me.  My first night here wan not very comfortable because my room had no door.  It was dark and I felt like something very cold pushed against me.  I clearly felt a strange touch and I wondered if I would panic, but I prayed and after the uncomfortable feeling left me, I turned to the wall and calmly fell asleep.  

 

The next night after midnight, after I had turned off the light, I felt something looking at me.  I looked up and saw something like a cloud with two heads.  I thought it was a spirit of a dead girl.  I thought I would let them look.  Maybe I was only imagining.  I wasn't planning to hurt them.  I prayed and again calmly fell asleep.  

 

The next morning I took a piece of scrap insulation and asked a workman to nail it over the empty doorway.  After these strange events, I always sleep with the light on.  When I mentioned my adventures to the workers, the looked at me in shock.  They told me that they had heard stories about these spirits from their grandparents and that everybody was afraid of them.  When the workers had heard that I was planning to live in the castle by myself, they had not been brave enough to tell me about them.  Every morning going to work, they discussed whether or not they would find me alive.  According to the legend these were the souls of a  mother and daughter who had been killed and were wandering around without a place to stay.  They claimed to have seen them many times.  Local legend say they are harmless, but the workers said they were impressed by my courage.  They wouldn't stay here for all the money in the world.

 

Now everything has become normal.  Maybe the spirits have determined that I will really live here and they don't bother me anymore.  I sleep with a light on, and maybe it is not comfortable for them to come in.  

 

On the third night, when I went to the toilet, I passed the darkened Great Hall and saw two colorless clouds sitting on chairs in a corner of the hall.  The big one sat still and the small one waved to me.  I waved back and went where I needed to go.  On my way back, I didn't see anything.

 

The fourth night before I went to bed, after midnight, I heard from the other side of the castle, near the kitchen, something banging.  I thought that the supervisor had come in without my knowledge.  I went over to see what he was doing, but didn't find anybody.   After that I searched the whole castle from the attic to the basement, calling "Is anybody here?"  Nobody answered.  In the kitchen I found some things disturbed and a trash can upside down in the sink.  I remembered very well that it had been on the floor because I had thrown out my cigarette butts there.

 

There are no mice or rats in the castle, only one little titmouse.  She flies in through the ventilation duct during the day and flies through the whole castle because there ate no doors.  It is a very smart birdie.  She eats all kinds of bugs, that have become active because of the heat in the castle.  When I am sitting at my computer, she very bravely flies in, eats the bugs from the windows, pecks my candles, drinks water that I put in the ashtray for her, then sits on my hat on the coat rack and look at the ceiling where flies are attracted to the lamplight.  Suddenly she moves and catches one.  I have become friends with this titmouse, and now when I am coming in through the arch, she doesn't panic, just calmly worners what I will do.  When I sit at the computer and turn on my music, she flies very close to my face.  I blow at her and she flies away.

 

This scoundrel has already pooped three times on my hat.  When Janas, the supervisor, brought me a wardrobe, the first thing I did was put my hat in it.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.