Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Shrove-tide carnival

 Vincentas Sakas

In Lithuania Carnival is celebrated every year on March 5 and 6..  This time marks the end of the season of meat eating and becomes a noisy and happy day. It is the end of after Christmas celebrations and the beginning of pre-Easter contemplation the time called called Lent. The customs come from elements of pre-Christian and Christian Baltic culture. Even the earliest Lent meant the beginning of true spring. This is the holiday when winter ends and the spring starts- saying good-bye to winter and waking up spring.  

 

 

(Read full text in English)

 


 

Ugavns

 

Vincentas Sakas

 

 Sklindiai su liep medumi  

Kasmet tarp vasario 5 ir kovo 6 d., irint, kada Velykos, bna msiedo laikotarpio ubaigimas linksma ir triukminga Ugavni diena. Ja baigiasi pokaldinis linksmybi laikotarpis ir prasideda prievelykinio susitelkimo metas gavnia. J paproiuose aikiai jungiasi ikikrikionikos ir krikionikos kultros baltikieji elementai. Net ankstyviausios Ugavns jau laikytos pavasario pradia. Tai - iemos virsmo pavasar vent, iemos palydos ir pavasario adinimas.

Ugavns, pagal liaudies mstysen, - tai slenkstis tarp nueinanios iemos ir ateinanio pavasario. Tikroji Ugavni diena - antradienis. Treiadienis jau Pelen diena, prasideda ilgas, rimtas ir liesas gavnios metas. iuo laikotarpiu grietai negalima valgyti msos, o pien tik retkariais.Ugavni dienos valgio likuiai bdavo sakralikai padalijami gyvuliams, kaip vaistas nuo vis lig. Sekmadien msos valgydavo triskart, pirmadien eiskart, o per Ugavnes net 12 kart, kad per metus btum riebus, sotus ir sveikas.

Kai kur Lietuvoje reikalauta per Ugavnes valgyti 7, kitur 9, o daniausiai 12 kart iki soties, kad pilvas bt u kakl kietesnis.

Specials Ugavni patiekalai Lietuvoje, neirint kokie vietos mitybos paproiai, buvo riebi kiauliena, trokinti kopstai, blynai (sklindiai), spurgos. Po pirmojo pasaulinio karo emaitijoje buvo mada usigavti iupiniu. iupinys verdamas i kruop, irni, milt, lainuk su vairiais prieskoniais. Dar vliau buvo verdamos deros, kepamas kugelis ir iaip vairs riebs valgiai. Ugeriama namie darytu alumi, gira ar degtine. Degtin gerdavo tik vyrai. Gerti vanden Ugavnse nepatariama, nes visus metus trokulys kamuos. Ugavni vakarien, kaip ir Kios, buvo ritualin, j kviesta protvi vles. io paskutinio valgymo, simbolikai ubaigianio iemos met prie engiant pavasar, likuiai laikyti turiniais magikos galios apsaugoti mog nuo blogio. 

Sklindiai su viri medumi ir mlynmis 

 

 Rieutini milt sklindiai su kaimika grietine

vedus kilnojam pasninko laikotarp, - o tuo paiu ir to pasninko pradi atymini dien, - sutrkinjo dalis visa eil veni ir apeig, susijusi su dviem pagrindiniais senovs veni poliais: su naujj met arba krikt ciklu ir su pavasario pradios, t. y. kovo lygiadienio data. Senasis ios vents pavadinimas turjs bti Gavnia (priedlis u atsirado po suskaldymo).

Pasninko vedimas senj Gavnios veni prasms nepakeit, nes kaime pavasarinis maisto trkumas slygotas paios gamtos.

Lietuvos giri gyventojams ir emdirbiams Gavnia buvo atgajos, gaivos, gimimo vent. Per Gavni veniamas augalijos sugrimas Gajos pasaul, o mogus metafizikai igyvena vykius, susijusius su jo perjimu i dvasins egzistencijos emikj bt. slpining virsmo pergyvenim reikia suprasti ne kaip tiesiogin gimties virsmo veikim, bet kaip tolesn dalyvavim ir rpinimsi vestuvi virsme pradta gyvybe, vedant j erdvs ir laiko pasaul. I ia - daugyb Ugavni paproi, susijusi su jaunavediais, su kaukais (negimusio ar nekriktyto kdikio vl) po kaukmis, su bergdininkmis (netekjusiomis), su adinimu (laistymasis vandeniu, supimasis, vainjimai ir ivirtimai, juokinimas). Senasis naujos gyvybs atsiradimo, gimimo vaizdis - kiauiniai (marguiai) tapo ir Velyk vents simboliais.  

Kaldomis prasidjus msdio laikotarp ubaigdavo Ugavns. Banytiniame kalendoriuje Ugavns yra eilin diena prie didj gavnios pasnink. Taiau emdirbikoje tradicijoje Ugavns turi visus didels (metins) vents bruous. Pagal esminius ritualo bruous Ugavns skirtinos ne prie pavasario (kaip prasta teigti), bet prie iemos veni. Apeig palyginimas atskleidia Kald veni ciklo ir Ugavni ritual panaumus. Ugavnse taip pat aptiksime persirengli vaiktynes, apeigin pasidalijim maistu, kolektyvinius pasilinksminimus ir kitas bendruomenines apeigas.

Tai iemos ilydjimo ir pavasario sutikimo vent. Krikionims tai yra gavnios prie velykinio pasninko ir atgailavimo laikotarpio - ivakars. A.J.Greimas ra: Ugavns krikionybs takoje tapo kilnojama diena, anksiau buvo veniama pavasario ekvinokcijos laiku. Apie t laik pasirods jaunas Mnulio pjautuvas skelbdavo Naujj met pradi

Daugelyje ali jos veniamos kaip karnavalas. Lietuvikos Ugavns - tai seniausi apeig ir aidim, kuri metu susitinkama su mirusij vlmis ir gamtos dievybmis, tradicija.

Visiems patinka prisivalgyti - blynai, iupinys su kruopomis, irniais ir msa. Smagu pasistumdyti, pasilaistyti vandeniu, pasisuodinti nuodguliais, pelenais ir t.t.

Ugavns susijusios su pavasariu, su derlingumu, su linais. itas pavasarins vents laikotarpis buvo siejamas su protvi vlmis. Jos tiesiogiai daro poveik derliui. Kadangi iuo laikotarpiu aktyviai veikia vls (kaip ir per Advent), galbt tai yra laikas, kada jos gali i sakralinio pereiti emikj, moni gyvenam pasaul. Todl ypa stengtasi neukliti joms be reikalo, bti tiesiog nepastebimiems.

Liaudyje Ugavns vadinamos "slenksiu tarp nueinanios iemos ir ateinanio pavasario", jos laikomos pavasario pradia ir vairiais veiksmais (linksmas ir imoningas karnavalas) stengiamasi paspartinti pavasario pradi. mons iem sivaizduoja kaip demon, kur reikia nubaidyti, ivyti, nugalti ir sunaikinti.Ugavns - paskutin msdio diena, iemos palyd, iemos ivarymo, daugelio dar vadinama vaisingumo adinimo, skalsos ir gausumo skatinimo vente. Ji buvo inoma net ir pagonybs laikais. Seniau ji vadinta Raguio vente.

Pagal sen tradicij Ugavns turt bti veniamos net 8 dienas (pradedant sekmadieniu). Na, o tikroji Ugavni diena - 46-oji diena prie Velykas.

Dabartiniai Ugavni paproiai - tai senovje buvusi vents apeig, kuriomis bdavo siekiama nulemti derliaus gausum, paspartinti pavasario atjim, ms dienas pasiekusi dalis. T dien pagal tradicij niekas nedirba.

10 fakt kaip blyn

 

         Anglijoje ne blynai (anglosaksai, kaip jauna tauta j gali ir neinoti), o blyneliai (pancake) pirm kart buvo aprayti  1439 metais, vidurami knygoje raoma, kad kepant blynel reikia apversti mesteljus j su keptuve vir.

         Nuo 1445 met Anglijoje Nuodmi antradien (paskutin diena prie Gavni, kai reikia ipainti savo nuodmes) rengiamos bgimo rungtyns, kuriose didiuls minios moni rungtyniauja bgdami ir mtydami keptuvse jau ikeptus blyneli lietinius.

         Kai kuriems monms tas dalykas netgi tapo gyvenimo usimimu. Pavyzdiui, Mike Cuzzacrea blynelius svaid vir 3 valandas, 2 minutes ir 27 sekundes.

         Ralf Laue i Leipcigo paskutinse blyneli lenktynse netgi pasiek pasaulio rekord  per dvi minutes blynel imesdamas vir net 416 kart.

         Blyn mtymas dang buvo ir senas balt paprotys, reikis auk Saulei, kvietim greiiau suildyti em ir iginti iem. Lietuvoje yra buvs paprotys per Ugavnes med papuoti blynais, o vliau ir sklindiais, netgi lietuvi tautosakoje yra pasaka apie senel, kuris medius buvo apkabinjs sklindiais.

         Pranczai i dien vadina Mardi Gras (Riebusis antradienis) ir tdien ne tik atgailauja, bet ir kaip reikiant prisikerta msos ir kit riebi valgi.

         Aplamai per Riebj antradien daugelyje pasaulio ali rengiami karnavalai ir vairs festivaliai, i kuri ymiausi Rio de aneiro ir Naujojo Orleano.

         Pranczijoje tikima, kad jei prie veriant blyn kit pus bus sumanytas noras ir vienoje rankoje bus laikoma keptuv, o kitoje monet, - noras btinai isipildys.

         Pats didiausiais blynas buvo ikeptas 2004 metais rugsjo mnes Manesterio Rodeile. Jo diametras buvo 15 metr, storis 2,5 cm, o svr 3 tonas (300 kg).

         Rusai, kuriems danai senosios tradicijos maai k reikia, kakodl tai 2002 metais kovo mn. Maskvoje ikep pat siauriausi ir ilgiausi plon lietin, kurio ilgis siek 1 km ir sudar 150 kvadratini metr plot.

 

El.patas: vincentas.sakas@takas.lt

 


(Lithuanian Text)

Shrove-tide carnival

 Vincentas Sakas

In Lithuania Carnival is celebrated every year on March 5 and 6..  This time marks the end of the season of meat eating and becomes a noisy and happy day. It is the end of after Christmas celebrations and the beginning of pre-Easter contemplation the time called called Lent. The customs come from elements of pre-Christian and Christian Baltic culture. Even the earliest Lent meant the beginning of true spring. This is the holiday when winter ends and the spring starts- saying good-bye to winter and waking up spring. 

The most important day of Carnival is Shrove-Tuesday. Then comes Ash Wednesday and the beginning of long, serious time of lent. Nobody is allowed to eat meat or drink much milk. Left overs from the Carnival day were shared with animals and were called the medicine for  all illnesses. On Sunday people ate meat three times, on Monday six time and during Carnival 12 times believing that will help them stay full, fat and healthy for the whole year.

Special Carnival dishes in Lithuania regardless of local eating traditions usually were fat pork, stewed sauerkraut, pancakes (biscuits) and doughnuts. After WWII in the Zemaitija region was popular dish called hodge- podge. It was made from grains, peas, flour and bacon with different spicies. Also popular were sausages, kugelis and other fatty dishes.  People drank home made beer, kvass or whisky. Strong whisky was only for men. It was believed that people who drink water during Carnival would stay thirsty all year. Supper on the Shrove Tuesday's eve like on Christmas Eve had rituals and it was common tradition to invite the spirits of one's forefathers. The leftovers from this supper were believed to have magic powers to protect people from evil. 

The meat eating season started on Christmas and ended on Shrove Tuesday. In many countries this holiday is celebrated like carnival. Lithuanians preserved very old rituals and games what helped to meet spirits of dead and godnesses of nature. Everybody likes to eat a lot pancakes, hodge- podge, to soot with fire- brand, with ashes.

In the old tradition Carnival was celebrated for 8 days (starting on Sunday). It ends on the  46th day before Easter. On this day nobody is allowed to work. Modern Carnival rituals are only a small piece of the ancient traditions that were created to ensure a good harvest, and to speed the coming of Spring.

 

10 interesting facts

 

         In England pancakes were described in writing for the first time in 1439. One Dark Ages book explained that when baking it is necessary to turn the pancake over by flipping it into the air with the frying pan.  

         From a 1445 manuscript in England the last Tuesday before Lent was known as a day for confessing sins. On this day there were races where big crowds of people competed in running while flipping already cooked pancakes with their frying pans.

         It seems for some people it was joyful. For instance Mike Cuzzacrea performed this activity for 3 hours 2 minutes 27 seconds.

         Ralf Laue from Leipcigo in the last competition of the championship of pancakes reached the title of champion when during 2 minutes threw into the air pancake  416 times.

         Throwing pancakes into the air is very old Baltic ritual meaning sacrifice for the Sun inviting her to come back sooner, to warm up the Earth and take away winter. In Lithuania it was a common custom to decorate a tree with pancakes and later with scones. There was a folk tale about an old man who hung scones on a tree.

         The French call this day Mardi Gras ("Fat Tuesday") and not only repent their sins on that day but eat plenty of meat and different fatty foods. 

         During "fat Tuesday" in many countries there are carnivals and various fests. The most famous of them are New Orleans and  Rio de Janerio.

         The French believed if while throwing the pancake you make a wish and in one hand you hold the frying pan and in the other a penny, this wish will come true. 

         The bigest pancake ever was made in September of 2004  Manesterio Rodeile. Its diameter was 15 meters, was 2.5 cm thick, and weighted 3 tons (300 kg).

         Russians in March of  2002 in Moscow made the narrowest and longest pancake which was 1 km long and 150 square meters .

 

El.patas: vincentas.sakas@takas.lt

 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.