Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Zita Petrauskait-Prokop sent to us a few of her creations. She wrote that recently published a book with her poems and you can buy it. If you need more information you can reach the author by email:  Lily374191@aol.com; or call her cel.:

773-459-3116

Zita Petrauskait- Prokop was born in1952 m. Lithuania, in ilute. Lived in Klaipeda. After marriage in 1971 she moved to Vilnius,  later Kaunas.  The marriage wasnt successful and she came to America with her daughter Giedre, and settled down in Chicago. She lives here to this day enjoying her happy family life with her loving husband.

(Read full text in English)

 Zita Petrauskait-Prokop atsiunt mums kelis savo krinius. Ji para, jog neseniai ileido eilrai knygel, kuri nori panorj galite nesunkiai ir nebrangiai sigyti. Smulkesn informacij suteiks pati autor. 

Jos el- pato adresas: Lily374191@aol.com; neiojamo tel. Nr.:773-459-3116h 

Zita Petrauskait- Prokop gim 1952 m. iluts raj.  Gyveno Klaipdoje.  Itekejusi 1971 metais persikl Vilniu, veliau Kaun.  Vliau, neskmingai susiklosius eimyninio gyvenimo alinkybms, su dukrele Giedre ivyko JAV, ikag. ia gyvena iki iol, sukrusi ilgai laukt laiming eimynin gyvenim.Paskutinis Vakaras

Tu ateisi sekmadien...
Tyliai, tyliai duris praversi.
Pasakysi nedrsiai - galima?
Ir i sapno mane prikelsi.

A itiesiu rankas tave,
Akyse suvilgs aara...
Pasdti praau kartu
Nors paskutin vakar.

Ne, nereikia man priekaitaut,
Nesakyk, aminai mylsiu.
Netikiu tavo odiais daugiau!
Ir daugiau nelauk, netiksiu.

Taip, tokia a esu iauri.
Tu sakai, a tau nesu teisinga.
Meils didels lauas liepsnoja many,
Bet inau: ji tau nereikalinga.

* * * * * * * * *  * *  * * * * * * * * * * *      

Nejaugi tavo irdyje
Nebna ilgesio?
Ilgesio, kuris sustabdo krauj,
Kai aaros itrykta?
Nejau visai jausm tu neturi,
Kodl tava irdis pamgo idavyst?

Kam idavei draugyst ir kodl
svetimiems j dovanojai?
Kodl aipaisi i gili, velni jausm?
Kodl trypi, kas gera ir velnu,
Be jokio gailesio trypi po savo kojom?

A taip norjau bt su tavimi,
Dalytis nerimu, diaugsmu. . .
Draugyste, pabk su manim!
Niekybs vardo a girdt nenoriu,
Jos vardas - Idavyst!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

              I           I

Maas smlio kapelis,
Supiltas visai neseniai.
ia ilsisi mano snelis,
Tyliai sau pasakei...

ia ilsisi mano vaikutis,
Mautis, mautis visai.
I lto leidias saulut,
Tik tu jau jos nematai...

Umerkei akytes tyliai,
Net neregjs mamos,
Niekad netarsi myliu,
Tau nereiks ilumos...

Beras tave apklostys,
em tau pagalve bus.
Umiki, mayti sneli...
is sapnas tebus tau ramus...


            II

Tu niekad nebetarsi odio mama...
Neprisispausi prie krtins manos niekada.
Ties kapeliu tau berelis lama...
irdyje mano - kruvina aizda.

Kraujuos aizda ilgai, ilgai daug met.
Nebematysiu a daugiau tavs...
Tegul daugiau jau niekas nebemato,
Kad myliu vis tave ir kad ilgiuos tavs...

Tegul nemato niekas aar nei skausmo,
Juk niekas nepads, juk nieks nebeprikels...
Suibo ta maa liepsnel ir ugeso,
Lyg vaks vjo upsta liepsna...  


(Lithuanian Text)

Zita Petrauskait-Prokop sent to us a few of her creations. She wrote that recently published a book with her poems and you can buy it. If you need more information you can reach the author by email:  Lily374191@aol.com; or call her cel.:

773-459-3116

Zita Petrauskait- Prokop was born in1952 m. Lithuania, in ilute. Lived in Klaipeda. After marriage in 1971 she moved to Vilnius,  later Kaunas.  The marriage wasnt successful and she came to America with her daughter Giedre, and settled down in Chicago. She lives here to this day enjoying her happy family life with her loving husband.


Paskutinis Vakaras

Tu ateisi sekmadien...
Tyliai, tyliai duris praversi.
Pasakysi nedrsiai - galima?
Ir i sapno mane prikelsi.

A itiesiu rankas tave,
Akyse suvilgs aara...
Pasdti praau kartu
Nors paskutin vakar.

Ne, nereikia man priekaitaut,
Nesakyk, aminai mylsiu.
Netikiu tavo odiais daugiau!
Ir daugiau nelauk, netiksiu.

Taip, tokia a esu iauri.
Tu sakai, a tau nesu teisinga.
Meils didels lauas liepsnoja many,
Bet inau: ji tau nereikalinga.

* * * * * * * * *  * *  * * * * * * * * * * *      

Nejaugi tavo irdyje
Nebna ilgesio?
Ilgesio, kuris sustabdo krauj,
Kai aaros itrykta?
Nejau visai jausm tu neturi,
Kodl tava irdis pamgo idavyst?

Kam idavei draugyst ir kodl
svetimiems j dovanojai?
Kodl aipaisi i gili, velni jausm?
Kodl trypi, kas gera ir velnu,
Be jokio gailesio trypi po savo kojom?

A taip norjau bt su tavimi,
Dalytis nerimu, diaugsmu. . .
Draugyste, pabk su manim!
Niekybs vardo a girdt nenoriu,
Jos vardas - Idavyst!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
             I

Maas smlio kapelis,
Supiltas visai neseniai.
ia ilsisi mano snelis,
Tyliai sau pasakei...

ia ilsisi mano vaikutis,
Mautis, mautis visai.
I lto leidias saulut,
Tik tu jau jos nematai...

Umerkei akytes tyliai,
Net neregjs mamos,
Niekad netarsi myliu,
Tau nereiks ilumos...

Beras tave apklostys,
em tau pagalve bus.
Umiki, mayti sneli...
is sapnas tebus tau ramus...

            II

Tu niekad nebetarsi odio mama...
Neprisispausi prie krtins manos niekada.
Ties kapeliu tau berelis lama...
irdyje mano - kruvina aizda.

Kraujuos aizda ilgai, ilgai daug met.
Nebematysiu a daugiau tavs...
Tegul daugiau jau niekas nebemato,
Kad myliu vis tave ir kad ilgiuos tavs...

Tegul nemato niekas aar nei skausmo,
Juk niekas nepads, juk nieks nebeprikels...
Suibo ta maa liepsnel ir ugeso,
Lyg vaks vjo upsta liepsna...  


 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.