Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Computer

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Nemokama Programa 2 (Free Software 2) 

Nemokama Programa 1 (Free Software 1)

Skaitytoj klausimai (Reader's Questions)

Kok kompiuter pirkti (Buying a Computer)

Kompiuterio higiena (Computer Hygiene)

Antivirusin kompiuterin programa (Anti-virus software)

Apsauga nuo Adware ir Spyware (Protection from AdWare and SpyWare)

Jeigu virusai sustabdo kompiuter


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Liepos (July) 24, 2006

 

Free Anti-Virus Software

 

I tried to install "anti-virus software AVG 7.0 for workstations" but they dont have 7.0- they have 7.1,and ask to pay for it. Do you know any other anti- virus for free? 

 

(Read full text in English)

 


Nemokama antivirusin

 

A norjau instaliuoti Js pasilyt nemokam "anti-virus software AVG 7.0 for workstations", bet jie neturi 7.0- yra7.1, ir tai yra mokama.Gal turite kitoki nemokam antivirusin program?
Irena

 

 

Antivirusin nemokama kompiuterin programa (The AVG software) iki iol tebra prieinama (spauskite ant nuorod):

http://free.grisoft.com/doc/avg-anti-virus-free/lng/us/tpl/v5

 

http://free.grisoft.com/doc/5390/lng/us/tpl/v5#avg-free

 

Tada spauskite and  Windows versijos (version) ir sekite instrukcijomis. Atkreipkite dmes, kad pasikrauti (download) reiks vir16 megabait (megabytes), tad jei neturite greito internetinio ryio (a high-speed connection), uims nemaai laiko. Bkite kantri. Instaliuodama j bsite paklausta ar norite pagerinti versijos (upgrade to the version) u kuri turit mokti, bet jums nereikia to daryti. Nemokama versija suteikia puikiausi apsaug, jeigu j nuolat ir laiku atnaujinat  (keep it updated).

 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Free Anti-Virus Software

 

I tried to install "anti-virus software AVG 7.0 for workstations" but they dont have 7.0- they have 7.1,and ask to pay for it. Do you know any other anti- virus for free? 

 

The AVG software is still available for free at the following links:

http://free.grisoft.com/doc/avg-anti-virus-free/lng/us/tpl/v5

 

http://free.grisoft.com/doc/5390/lng/us/tpl/v5#avg-free

 

Click on the Windows version and follow the instructions.  Please note that the download is over 16 megabytes, so if you do not have a high-speed connection it could take some time.  Be patient.  When you are installing it, you will be asked if you want to upgrade to the version you have to pay for, but you do not have to do this.  The free version provides excellent protection as long as you keep it updated.

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.